Gå til innhold Gå til navigasjon

Vår metode

 • Vi bygger stiger

  På disse klatrer mennesker til et bedre liv.

  Ved å gi folk blant annet mulighet til utdanning, og tilgang til små lån og sparemuligheter, bidrar vi med stigen ut av fattigdom. Men det er de fattige selv som må klatre.

  Dette kaller vi Hjelp til selvhjelp.

 • «Made in Bangladesh»

  På våre stiger står det ikke «Made in Norway». Riktignok er det her i Norge vi henter de økonomiske ressursene som gjør oss i stand til å hjelpe. Men stigene bygges og utvikles på de stedene rundt om i verden der de skal brukes.

  Strømmestiftelsen har derfor kun lokalt ansatte ved regionskontorene. Dette bidrar til å holde administrasjonskostnadene nede. Men viktigst av alt: De lokale kjenner forholdene best, og de vet hvor hjelpen trengs mest.

  Når vi lykkes i vårt arbeid, er det fordi den lokale forankringen er så sterk i hvert enkelt prosjekt. Kvalitetsstempelet på våre stiger er «Made in Uganda» eller «Made in Nepal», og kvaliteten er både slitesterk og bærekraftig.

 • Pennen er mektigere enn sverdet

  Utdanning er uten tvil et av de mest effektive redskapene for å utrydde fattigdom. Det gir folk en mulighet til å kunne gjøre noe med sin egen situasjon. Utdanning kan dessuten være med på å forbedre folks helse og sosiale kår.

 • Små lån, store forandringer

  Mikrofinans er et annet effektivt redskap for å hjelpe folk ut av fattigdom. Gjennom for eksempel små lån, sparemuligheter og opplæring i markedsmekanismer, kan fattige starte opp egne småbedrifter og skape seg en sikker inntekt.

 • Vi jobber i....

  Vi driver prosjekter i 13 forskjellige land.

 • Hjelper du en kvinne...

  ... hjelper du hele familien. Derfor har vi et særlig fokus på kvinner i vårt arbeid.

 • Menneskeverd, rettferdighet og solidaritet

  Strømmestiftelsen fremhever menneskelig verdighet, rettferdighet, likeverd mellom kjønnene, deltakelse, åpenhet og bærekraft som strategiske bærebjelker i kampen for å utrydde fattigdom.

  Strømmestifelsen bygger sin virksomhet på kristne verdier, men er religiøst og politisk nøytral i sitt utviklingsarbeid og valg av samarbeidspartnere. Våre nøkkelverdier er menneskeverd, rettferdighet og solidaritet.

 • Bærekraftig utvikling

  For Strømmestiftelsen er det viktig å jobbe helhetlig, slik at barn og voksne kan oppleve en varig endring til det bedre. De voksne får tilgang på små lån og jobbmuligheter, kunnskap til å organisere seg, blir kjent med rettighetene sine og lærer å lese og skrive. Barna får gå i barnehage eller skole.

  Sammen legger dette et grunnlag for varig endring, for familien, for landsbyen, for landet. Vi driver nemlig ikke veldedighet, men langsiktig utvikling.