Myanmar

Myanmar, tidligere kjent som Burma, er en republikk i Sørøst-Asia. Landet er rikt på naturressurser, som imidlertid er dårlig utnyttet. Flere tiår med militært styre og borgerkrig med etniske minoriteter har gjort Myanmar til et av verdens fattigste land. Siden 2011 har landet beveget noe demokratisk retning, men preges fortsatt av store spenninger mellom etniske grupper. 

Mer om vårt arbeid

I Myanmar er fattigdommen størst på landsbygda. Her er også tilgang på offentlige tjenester, som skole og helse, dårligst. Derfor jobber vi med å bygge lokalsamfunn, fokusere på rettigheter og gi mulighet for å skape seg en jobb og en inntekt. Vi bidrar også til å styrke utdanningstilbudet, særlig tilgangen på barnehager.

Barn
Vi jobber med å styrke barnehagetilbudet på landsbygda. Dette innebærer kursing av lærere i god pedagogikk, en styrking av samarbeidet mellom skole og hjem og foreldre ansvar og veiledning.

Ungdom 
Med livsmestringskurset Sjef i eget liv – "Sagar Wine" som det heter i Myanmar, mobiliserer vi ungdom til å tenke nytt og positivt og til å se mulighetene som kan bidra til å endre egen fremtid og samfunnet. Målet er å gjøre ungdommene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger.

Gjennom økonomisk utvikling vil vi bidra til økt matsikkerhet og økt stolthet og trygghet. Vi arbeider også for at ungdom skal få en yrkesopplæring og slik bidra å sikre seg en utdannig og en mulighet til å tjene penger. 


Her kan du lære mer om Myanmar

Andre kilder: www.no.undp.org