Gå til innhold Gå til navigasjon

Her jobber vi

Myanmar (Burma)

Myanmar (Burma)

Myanmar har vært styrt av en militærjunta siden 1988, og har vært isolert av mange andre land på grunn av dette.

De siste årene har juntaen valgt å bevege seg i en mer demokratisk retning. Det er store spenninger mellom ulike etniske grupper i landet, ifølge FN.

Myanmar er rikt på ressurser, og har svært godt jordsmonn, forekomster av olje og store områder egnet for skogsdrift. Disse ressursene er imidlertid dårlig utnyttet. Flere tiår med økonomisk vanstyre, sanksjoner og turistboikott har ført til at landet er blant verdens fattigste. Veinettet og infrastrukturen er nesten ikke utbygd, noe som gjør det praktisk vanskelig å drive industri i ulike deler av landet. (globalis.no)

Fattigdommen er størst på landsbygda, og her er også tilgang på offentlige tjenester, som skole og helse, dårligst. Derfor jobber vi med å bygge lokalsamfunn, skape jobber og styrke utdanningstilbudet.


Tilbake til oversikten over landene vi jobber i.

Om Myanmar (Burma)