Om 10 år skal verdens fattigdom være utryddet

Hva er ekstrem fattigdom? Hva kan du gjøre?

Her finner du noen svar