Vask hendene!

Vi innfører strakstiltak for å hindre spredning av korona-viruset

Slik jobber vi med helse og hygiene