Sajana Sunar - portrett
Sajana Sunar fra Nepal har oppnådd drømmen sin, tross mye motgang.

Kasteløs, men kampklar

«Ingen ville leke med meg eller snakke med meg, forteller Sajana Sunar (24) fra Nepal. Som kasteløs dalit var hun født med alle odds mot seg.

Fra de er små lærer daliter at de er mindre verdt enn alle andre. De er utestengt fra skole og arbeidsliv fordi mennesker fra høyere kaster anser dem som urene.

Jeg fikk ikke sitte ved skolepulten engang, slik de andre elevene fikk. Alle ignorerte meg, og jeg ble trakassert av både lærerne og elevene.»

Den massive utestengingen og mobbingen gjorde henne nedfor og svært ensom. Når alle andre, hele livet, i ord og handling forteller deg at du ikke er noe verdt – da tror du det til slutt selv.

Det gjorde også Sajana i mange år. Smilet forsvant fra ansiktet. Selvtilliten var dårlig. Selvbildet elendig.

I tillegg var hun jente. Og da er du enda mindre verd.

Jeg måtte alltid sitte og spise nistematen min alene.

Sajanas far fikk bare døtre.
Fem jenter ble det i alt. Da skilte han seg fra kona si og tok seg en ny kone, så han kunne få en sønn. Moren og jentene ble overlatt til seg selv.

Hva gjør det med deg når du opplever slikt? Hvordan kan du overleve uten å bli totalt knekt?

Sajana og søstrene gav ikke opp.
Som tolvåring begynte storesøsteren å jobbe i et steinbrudd med å hugge og bære stein til veiarbeid. Det er hardt og farlig arbeid for et barn. I tillegg solgte hun ved hun fant i nærheten. Sammen klarte jentene seg, og de gav ikke opp drømmen om skolegang. For de visste: Vi MÅ få en utdanning! Ellers er vi fortapt.

Hver dag brukes barn i slavearbeid.
Fattige mennesker drepes fordi det finnes rike mennesker som trenger organene deres. Unge jenter blir tvunget til å selge sex til enhver som måtte ønske å kjøpe.

Dette kunne også blitt Sajanas skjebne.

Men slik ble det heldigvis ikke.

I 2013, da hun var 16 år, fikk hun begynne på den ettårige utdanningen Sjef i eget liv – Samvad – Strømmestiftelsens livsmestringskurs for ungdom i Nepal.

Det snudde alt.

Vinnermentalitet

Helt siden hun ble født, hadde hun møtt uoverstigelige hindre. Men nå lærte hun mange ferdigheter og fikk vite at hun hadde rettigheter. Hun utviklet en vinnermentalitet. Den gjorde at hun begynte å løfte både seg selv og andre ut av fattigdom.

Og snøballen rullet videre.

Hun jobbet knallhardt, arrangerte demonstrasjoner og holdt folkemøter mot diskriminering av kasteløse, kjønnsdiskriminering, alkoholisme og familievold.

  • I 2016 ble hun som nittenåring valg til å lede hele det store nettverket av uteksaminerte Samvad-deltakere – som nå hadde vokst til å bli en betydelig stemme, både regionalt og nasjonalt.

Når du først vet hva det vil si å ha innflytelse og bety noe, så gir det mersmak.

  • I 2017, 20 år gammel begynte hun å jobbe som frivillig i Ljamjung-disktriktet. Innsatsen ble lagt merke til av FN Nepal, som gav henne utmerkelsen International Volunteer Nepal Award.

Samme år fikk hun også en utmerkelse fra regjeringen: National Youth Talent Award.

  • I 2018, 21 år gammel, organiserte hun to jentekampanjer som kjempet for jenters trygghet og rettigheter, holdninger mot voldtekt og seksuell trakassering, samt foreldrenes viktige rolle.

Kampanjene arrangerte også selvforsvarskurs for jenter.

  • I 2020, da samfunnet ble stengt ned på grunn av Covid-19, tok hun initiativ til et online talkshow og en radiokampanje for å skape bevisstgjøring omkring smitteverntiltak. Hun satt også i gang motiverings- og musikkterapi-kampanjer for mennesker som satt i karantene-leire i Surkhet-distriktet sammen med et frivillig team.

Samme år mottok hun FNs frivilligpris for sin innsats.

Sajana har mottatt flere utmerkelser for sin frivillige innsats.

Sajana har mottatt flere utmerkelser for sin frivillige innsats.

Her viser hun stolt frem prisen "National Youth Talent Award", som hun fikk i 2017 av Ministry of Youth and Sports.

Her veileder hun  barn i Samvads barneklubber - som drives på frivillig basis.

Her veileder hun barn i Samvads barneklubber - som drives på frivillig basis.

Under koronapandemien har hun lært store og små  om viktigheten av håndvask og andre hygienetiltak.

Under koronapandemien har hun lært store og små om viktigheten av håndvask og andre hygienetiltak.

Hun reiser langt oppi fjellene for å fortelle unge jenter om rettighetene deres.

Hun reiser langt oppi fjellene for å fortelle unge jenter om rettighetene deres.

Og driver opplysningsarbeid for foreldre og barn om blant annet hvordan man kan unngå familievold.

Og driver opplysningsarbeid for foreldre og barn om blant annet hvordan man kan unngå familievold.

På skolene snakker hun med elever og lærere om hvordan de kan behandle hverandre med respekt.

På skolene snakker hun med elever og lærere om hvordan de kan behandle hverandre med respekt.

I dag har hun nådd sin drøm: Blitt sosialarbeider.

I dag har hun nådd sin drøm: Blitt sosialarbeider.

Her er hun på kontoret til senter for sosiale tjenester (SOSEC) .

Sajana var lavest på rangstigen. Nå er hun en klar og tydelig rollemodell i samfunnet.

Sajana var lavest på rangstigen. Nå er hun en klar og tydelig rollemodell i samfunnet.

Virkeliggjorde sin drøm

Nå, i 2021, arbeider hun som prosjektleder ved senter for sosiale tjenester (SOSEC) i Nepal og er blitt en rollemodell i samfunnet. Hun lærer og oppmuntrer andre til å følge samme vei, til å engasjere seg, være dedikert og handlekraftig.

Da jeg begynte på Samvad i 2013, drømte jeg om å bli sosialarbeider. Når jeg ser tilbake, ser jeg at det er mitt sterke engasjement og besluttsomhet som har brakt meg hit jeg er i dag.»

Alt dette har hun oppnådd fordi hun fikk utdanning og muligheten til å utvikle sine ferdigheter. Hun fikk selvtillit og en indre styrke som fikk henne til å forstå at hun kunne oppfylle sine drømmer, tross alle utfordringene.

Jeg vil kjempe for like rettigheter for alle. Jeg ønsker at mitt engasjement kan være en spire som vokser frem til å bli et stort, beskyttende tre for dem som trenger ly og trygghet.

Sanjana var lavest på rangstigen. Men klar til å klatre.

Kasteløs, men klar til å kreve sin rett.

Utdanning var løsningen.