Enkeltgave

Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

Din gave kan gi et barn skolemateriell, gi ei ung jente muligheten til å bli med i en livsmestringsgruppe i stedet for å gifte seg, gi en kvinne plass i en spare- og lånegruppe eller gi opplæring i jordbruk til en småbarnsfar.

Gi håp

Det er ikke lett å jobbe seg ut av fattigdom, og det tar lang tid - men det er mulig! 

Din gave er med på å gi mennesker muligheter og håp.