Vilkår

Strømmestiftelsens vilkår og retningslinjer for gaver og nettbutikk

Her finner du våre vilkår og retningslinjer for enkeltgaver, fastgiveravtaler, symbolske og fysiske gaver kjøpt i nettbutikken.

Strømmestiftelsen er en utviklingsorganisasjon som bekjemper fattigdom.

Strømmestiftelsen er medlem av innsamlingskontrollen.  
Her finner du informasjon om oss på Innsamlingskontrollens nettsider.
På vår egen nettside kan du lese mer om hvordan midlene fordeles

Betaling:

Fast avtale:

Gjelder fastgiverforhold til giverproduktene Fast giver, Fattigdomsbekjemper, Hjertevenn-fadder, Jobbskaper og Brobygger, som betales via SMS, AvtaleGiro, papirgiro og Vipps.

Trekket gjennomføres som standard den 20. i hver måned, men kan tilpasses den enkelte givers ønske. Det trekkes aldri annet enn avtalt sum.

Fastgiverforhold med AvtaleGiro er tilgjengelig i giverens nettbank, og trekkes fra ønsket bankkonto. Fastgiverforhold med Vipps er tilgjengelig i app eller nettside, og trekkes fra ønsket bankkort eller bankkonto. Fastgiverforhold med SMS belastes telefonregningen.  

Nettbutikk:

Du kan velge å betale med kort (Visa, MasterCard) eller Vipps. Dersom det er fraktkostnader på varen du kjøper, så vil det bli vist som egen linje i opplistingen av varer, og inkludert i totalsummen, før du skal betale for varen. Når bestillingen er gjennomført, sender vi deg varene.

  • Har du bestilt kortene som PDF, vil du finne lenken til kortet i e-posten som du mottar fra oss. Dersom du ikke mottar e-posten umiddelbart, sjekk om den kan ha havnet i «junk mail/søppelpost».
  • Har du bestilt fysiske varer eller kort som skal sendes i posten, må du beregne en leveringstid på ca. 5 virkedager.

Enkeltgaver:

Enkeltgaver kan gis via nettsiden vår, Vipps, papirgiro, kontant og ved betalingsterminal.

Pengene som samles inn vil gå til formålet som er beskrevet i den grad det er mulig. Dersom vi samler inn mer penger enn nødvendig for formålet, vil det overskytende kunne gå til lignende prosjekter. Dersom vi ikke innen 6 måneder får tilstrekkelig midler til å gjennomføre formålet, vil de midlene som er samlet inn gå til lignende formål.

Oppsigelse av faste avtaler:

Send e-post til post@strommestiftelsen.no eller ring oss på tlf 38 12 75 00. Dette gjelder alle avtaler om faste bidrag via AvtaleGiro, SMS og papirgiro. E-post bør inkludere navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse til giver som ønsker å avslutte giverforholdet. Giveravtaler som betales med Vipps fast betaling administrerer du selv i Vipps.

Ved fastgiverforhold med AvtaleGiro må giveren selv slette eventuelle trekk som ligger i egen nettbank.  Vi har ikke mulighet for å gjøre dette etter at trekkfilen er sendt.  Dersom du avslutter AvtaleGiro direkte i den egen bank uten å gi oss beskjed, regnes ikke dette som en oppsigelse. Du vil derfor få papirgiro tilsendt videre.

Angre:

Inngåelse av fast giveravtale

Du kan si opp giveravtalen din hos oss når det måtte passe deg. Dette gjelder alle betalingsløsninger, både AvtaleGiro, Vipps, SMS og papirgiro.

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre på tidligere gaver åpner Strømmestiftelsen for bruk av skjønn i slike situasjoner, der siste donasjon kan delvis eller helt tilbakebetales.  

Kjøp i nettbutikk:

Du vil få et angreskjema i e-posten som bekrefter kjøpet. Vanlig angrerett gjelder ved kjøp i vår nettbutikk. Det vil si at du har 14 virkedager på å angre et kjøp her. Kontakt oss på post@strommestiftelsen.no eller på tlf 38 12 75 00.

Ved feil eller mangler på produkt ber vi deg ta kontakt med oss på e-post, hvor du beskriver feilen/manglene. Du bør kontakte oss innen to måneder ved reklamasjon.

Siden våre symbolske gaver er å anse som gaver og gir dermed rett til inntekstfradrag på skatten (skattefradrag), er det i utgangspunktet ikke mulig å reklamere på disse eller benytte seg av angrerett. Skulle dette likevel gjelde deg, ber vi deg ta kontakt med oss. Strømmestiftelsen vil kunne bruke skjønn i situasjoner hvis du som kjøper skulle angre deg eller ønsker å reklamere på fysiske «gavekort».

Enkeltgave:

Selv om det i utgangspunktet ikke er mulig å angre på tidligere gaver, åpner Strømmestiftelsen for bruk av skjønn i slike situasjoner. Hvis du har gjort en feil eller ombestemmer deg, kan du be om refusjon innen 14 dager etter at du har gitt gaven. Kontakt oss på post@strommestiftelsen.no eller på tlf 38 12 75 00.

Skattefradrag:

Gaver gitt til Strømmestiftelsen, både enkeltgaver, fastgiver gaver og symbolske gaver berettiger til inntektsfradrag (tidligere kalt skattefradrag) etter gjeldende regler.  

For å innberette ditt bidrag til skattemyndighetene, trenger vi ditt fødselsnummer (11 siffer). Dersom giveren er en bedrift, trenger vi organisasjonsnummeret.
Ta kontakt på post@strommestiftelsen.no eller tlf. 38 12 75 00 for å oppgi dette. Vi tar vare på opplysningene på en trygg måte, så du trenger bare oppgi det én gang. 

Fysiske gaver som, skjerf, handlenett, kaffe, bøker o.l. gir ikke rett på skattefradrag.

Konfliktløsing:

Ved eventuelle feil eller mangler på produkter i nettbutikken, eller benyttelse av angreretten, skal Strømmestiftelsen imøtekomme krav innen rimelig tid. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan forbrukerrådet kontaktes for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på tlf. 23 40 05 00 eller www.forbrukerradet.no.


Gi oss gjerne tilbakemelding på post@strommestiftelsen.no dersom det er noe her du mener vi kunne skrevet på en bedre måte.