Til deg som
er giver

Min side

Du kan velge mellom flere ulike måter å gi på. Kanskje ønsker du å hjelpe barn, støtte jobbskaping eller bare rett og slett bekjempe fattigdom? Under her kan du finne informasjon om de ulike givertjenestene, lese nyheter, historier og interessante artikler fra arbeidet.
 

Historier

Se alle historier

Siste utgave av magasinet

S-magasinet nr 1-2024

I Nepal har Susmita Nepali (23) og de andre frivillige ungdommene snart tatt over oppgavene til de lokale myndighetene. Les mer om frivillighet i dette magasinet.