Til deg som
er giver

Min side

Du kan velge mellom flere ulike måter å gi på. Kanskje ønsker du å hjelpe barn, støtte jobbskaping eller bare rett og slett bekjempe fattigdom? Under her kan du finne informasjon om de ulike givertjenestene, lese nyheter, historier og interessante artikler fra arbeidet.
 

Historier

Se alle historier

Siste utgave av magasinet

S-magasinet nr 3-2023

Fyll opp skolene! Verden har ikke råd til at barn ikke går på skole. Les mer om hvordan vi bekjemper fattigdom gjennom å satse på skole og utdanning.