Takk for at du er Jobbskaper og investerer i mennesker.

Som Jobbskaper sørger du for:

2018 Nepal started Restaurant

Praktisk yrkesutdanning

Ny kunnskap og kompetanse gir nye muligheter. I tillegg til å få flere barn og unge til å begynne på og fullføre skolen, tilbyr vi relevant yrkesopplæring basert på lokale behov og tilrettelegger for entreprenørskap for unge og voksne. 

2016 Kenya Masai Savings and Loan Group

Spare- og lånegrupper

Vi gir mennesker mulighet til å ta opp små lån gjennom egne spare- og lånegrupper. Her får de også ny kunnskap og nye verktøy til å skape seg et levebrød. I gruppene opplever de tilhørighet og samhold og utveksler erfaringer og ideer.

2020 Mali San Pilot Project

Grønnere jobber

Globale miljøutfordringer er en stor trussel for kampen mot fattigdom. I samarbeid med andre aktører har vi fokus på å skape bærekraftige jobber gjennom forbedret avfallshåndtering, fornybar energi og robuste jordbruksmetoder. 

Fikk jobb og selvtillit!

Les historien om mobbeofferet Ouzilla som fikk yrkesutdanning og startet sin egen bedrift.

Les om Ouzilla her