nepal__samvad_020_toppbanner

Sjef i eget liv - SAMVAD

Livsmestringskurs for ungdom i Nepal.

«Vi har lik rett på det samme livet
som alle andre.»
- Dhansara, kasteløs Samvad-veileder

En urgammel tradisjon undertrykker en hel gruppe mennesker fra å leve et verdig liv i Nepal. Daliter – kasteløse – er født med absolutt alle odds mot seg. Lavest på rangstigen, uten rettigheter eller respekt fra andre kaster. Fra de er små barn lærer de at de er mindre verdt enn andre og at de bare passer til noen få, enkle jobber. De utestenges fra viktige arenaer i samfunnet – alt fra skole og arbeidsliv til nabolagets offentlige vannkran – fordi mennesker fra de høyere kastene anser dem for urene.

De er utestengt i eget land og glemt av verden utenfor. Livsmestringsprogrammet Sjef i eget liv og dialoggruppene Samvad i Nepal mobiliserer ungdom til å gjøre grunnleggende endringer. Som varer. 

Sjef i eget liv kalles "Samvad" i Nepal. Målet er å gjøre ungdommene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting.

Fakta om Samvad

Samvad er en ettårig utdanning Strømmestiftelsen driver i Nepal. Ordet "Samvad" betyr dialog på nepali.

Samvad er for ungdom som har droppet ut av skolen. Det er flest kasteløse, men i Samvad-gruppene blandes ungdom fra de ulike kastene. Slik lærer ungdommene å jobbe sammen, uavhengig av kaste. De påvirker også sine foreldre, slik at forandringen som starter med ungdommene fortsetter i familien og tilslutt kan endre hele landsbyen.

Hva lærer de på Samvad?

Samvad-kurset er tredelt:

  • Det første halve året med Samvad lærer ungdommene om livsmestring og grunnleggende forhold i familie og lokalsamfunn, som renslighet og  hygiene. De lærer om hvilke rettigheter de har, og hvordan man kan beskytte seg mot vold og undertrykkelse. Det er sterkt fokus på hvordan de kan unngå menneskehandel, prostitusjon og slavearbeid. Ikke minst lærer de å tro på seg selv, sine egne valg og ferdigheter.
  • De neste tre månedene får ungdommene lese- og skriveopplæring. Opplegget er tilpasset kunnskapen de ulike deltakerne tar med seg inn i kurset.
  • De siste tre månedene får de opplæring i ulike yrker. Her er fokuset å skape en varig inntekt for ungdommene.

Ungdommene er selv med på å forme opplegget. De skal analysere og reflektere over hva de kan gjøre for å bedre sine egne liv. Det er et viktig mål å få ungdom, som ikke har fullført grunnskolen, tilbake i den offentlige skolen.

Vi bygger også opp et lokalt støtteteam for ungdommene. Her sitter innflytelsesrike personer i landsbyen sammen med ungdommene og diskuterer viktige saker for lokalsamfunnet. Dette bidrar også til at forandringen gjennom Samvad når flere, og går over lengre tid. Ungdommene blir viktige endringsagenter i sine egne – og andres – liv.

Hva skjer etter Samvad?

Etter Samvad har ungdommene fått større selvtillit.

De organiserer seg, slik at de kan kjempe for sine egne rettigheter og jobbe mot menneskehandel. De får mulighet til å påvirke politikere, og får mer innflytelse i lokalsamfunnet. Ungdommene blir rett og slett rollemodeller i det samfunnet de en gang var utstøtt fra.

Slik får enda flere hjelp til et bedre liv.

Marna og Mia fra Motherhood-serien

Motherhood

I denne serien fra Aftenposten møter vi bloggerne Marna Haugen Burøe og Mia Charlotte Johsen. Sammen reiser de to til Nepal for å få vite mer om hvilke valg mødre der står ovenfor. 

Se alle episodene