bangladesh-toppbanner-shonglap

Sjef i eget liv - SHONGLAP

Livsmestringskurs for ungdom i Bangladesh.

I Bangladesh har unge jenter nesten ingen muligheter til å bestemme over sitt eget liv, og mange blir giftet bort mens de ennå bare er barn. De blir ofte sett på som en økonomisk byrde av foreldrene. Mange fattige familier ser ikke verdien av å bruke penger på skolegang for døtrene, som likevel bare skal gifte seg og få barn. Og jo eldre ei jente blir, desto høyere medgift må foreldrene hennes betale til svigerfamilien.


Uten Shonglap
ville jeg vært helt fortapt
- Champa Akhter, 14 år og tidligere Shonglap-elev


Selv om loven sier at man må være 18 for å inngå ekteskap, blir mange jenter giftet bort altfor tidlig, ofte med store helsemessige konsekvenser, både for henne og barnet. Men hvis ei jente kan bidra til å skaffe familien ekstra inntekter, kan hun øke sin egen verdi. Og da blir skjebnen hennes en helt annen.

Sjef i eget liv kalles "Shonglap" i Bangladesh. Det er et ettårig livsmestringskurs for ungdom som ofte har gått glipp av skolegang på grunn av fattigdom. Målet er å gjøre ungdommene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting.

Les hva Norad skriver om Shonglaps gode resultater: Jenter i Bangladesh har fått styrket selvtillit.

Fakta om Shonglap

Shonglap gir tenåringsjenter kunnskap, erfaring og refleksjon, slik at de i mye større grad kan ta styring i egne liv. Utdanningen varer i 12 måneder og er delt i tre bolker.

Målet med Shonglap er å gjøre unge jenter selvstendige både på det personlige og økonomiske plan. Jentene kan bidra med inntekt inn i familien, og får muligheten til å klare seg på egenhånd. Dette gir en økonomisk og psykologisk frihet.

De blir, med andre ord, sjef i eget liv.

1.-6. måned: Grunnleggende temaer fra hverdagen
Jentene lærer om grunnleggende forhold i familie og lokalsamfunn. Det dreier seg blant annet om bevisstgjøring, om hva skjer i puberteten, om hiv/aids, tvangsprostitusjon, rettigheter, hygiene og farene ved tidlig ekteskap.

Ikke minst handler det om å tro på seg selv, sine egne valg og ferdigheter - og at jenter kan si "nei".

7.-9. måned: Lese- og skriveopplæring
De neste tre månedene får ungdommene lese- og skriveopplæring, siden svært mange av dem aldri har gått på skolen, eller sluttet på skolen etter kort tid. Opplegget her er tilpasset kunnskapen de ulike deltakerne tar med seg inn i kurset.

10.-11. måned: yrkesopplæring
De siste tre månedene får de opplæring i ulike typer inntektsbringende arbeid. Her jobber man målbevisst for å skape en varig inntekt for de unge kvinnene med aktiviteter de gjør alene eller i grupper. Her er det også et element av mikrofinans siden deltakerne får små lån til å hjelpe virksomheten i gang. 

Jentene får velge mellom ulike aktiviteter. Hvor mange og hvilke aktiviteter senteret tilbyr varierer, siden råvarer, marked og andre rammebetingelser er forskjellig fra distrikt til distrikt. Etter Shonglap er det mange jenter som klarer å motivere familien til å sende dem på vanlig skole igjen. Andre starter opp en liten inntektsbringende virksomhet slik at de blir mer økonomisk selvstendige.

Shonglap Support Team
I hver landsby som har Shonglap-utdanning blir det opprettet en lokal støttegruppe - Shonglap Support Team. Dette teamet har mye av ansvaret for den daglige driften og en stor del av æren for at Shonglap har blitt en suksess.