2017_tanzania_ocode_toppbanner-bonga

Sjef i eget liv - BONGA

Livsmestringskurs for ungdom i Øst-Afrika.

I Øst-Afrika er barneekteskap svært utbredt, og mange foreldre gifter bort sine døtre for å få en bedre økonomisk sikkerhet gjennom medgiften de får fra svigerfamilien. En yngre brud får bedre brudepris enn en eldre, og mange unge jenter blir mødre veldig tidlig. Dette utgjør en stor, helsemessig risiko for både mor og barn. 

I flyktningeleirene i Moyo-distriktet nord i Uganda bor det mange flyktninger fra Sør-Sudan. Folk som bor i slike bosettinger er ofte ute av stand til å beskytte sine døtre mot voldtekt, og de gifter dem til en krigsherre eller annen myndig person som gir dem en form for beskyttelse. Jenter har også dårligere tilgang til utdanning enn gutter, og kjenner ikke sine rettigheter. Dette gjør Sjef i eget liv og Bonga noe med! 

«Jeg har lært at jeg har rettigheter,
selv om jeg er jente.»
- Joyce, Bonga-elev

 

Livsmestring og utdanning
Sjef i eget liv - som kalles "Bonga" i Øst-Afrika - er et ettårig livsmestringskurs for ungdom som ofte har gått glipp av skolegang på grunn av fattigdom. Målet er å gjøre ungdommene stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting. I tillegg til Bonga- gir vi profesjonell traumebehandling og psykososial oppfølging til ungdom som trenger det.

Operasjon Dagsverk 2020
I 2020 gikk Operasjon Dagsverk til arbeidet blant ungdom i Moyo-distriktet i Nord-Uganda. Her skal 10.200 ungdom mellom 13 og 19 år få et trygt fellesskap, traumebehandling, skole og yrkesopplæring gjennom de ettårige livsmestringskursene. 70 prosent er fra Sør-Sudan og bor i bosetninger for flyktninger, og de resterende 30 prosent er ugandisk ungdom som bor i landsbyene rundt. 

Les historiene om Borgerkrigens unge ofre og En dag sa foreldrene mine at vi måtte flykte.


 

Fakta om Bonga

Bonga er en del av livsmestringsprogrammet «Sjef i eget liv», tilpasset utfordingene til ungdommer, spesielt jenter, i Øst-Afrika. 

 • Ordet «Bonga» betyr «dialog» på swahili. 
 • Målgruppen er 13-19 åringer som har droppet ut av skolen eller har lite skolegang.
 • I dag finnes «Bonga» i Sør-Sudan, Tanzania, Uganda og Kenya.
 • I Øst-Afrika er programmet på ni måneder og består av:
  • 6 måneder lese & skriveopplæring og livsferdigheter om:
   • Oppvekst, pubertet
   • Helse og forebygging av hiv/aids
   • Rettigheter til kvinner, barn, jenter, familier
   • Likestilling
   • Miljø/naturkatastrofer
   • Hvordan få tilgang til tjenester fra det offentlige og frivillige organisasjoner
  • 3 måneder yrkesrettet opplæring
 • Etter 2 måneder blir deltakerne med i en lokal spare- og lånegruppe - dette lærer dem å spare og skaffe seg en bedre økonomisk sikkerhet.