Mali

Mali ligger i hjertet av Vest-Afrika og er et av verdens fattigste land. Over halve landet dekkes av ørken og er sårbart overfor tørke og svingninger i nedbør. Før var landet et handels- og kultursentrum i regionen, og har vært kjent for mange populære turiststeder, blant annet byen Timbuktu, Dogon-platået og moskeen i Djenné. I dag preges Mali av konflikter mellom regjering, flere ulike opprørsgrupper, nomadiske tuareger og islamistiske opprørsgrupper.

Utdanning
Mer enn halvparten av Malis befolkning er under 18 år, og mange jenter og gutter har ikke har tilgang til en utdanning av god kvalitet. 40% av barn i barneskolealder er ute av skolen. Derfor arbeider vi med Speed School (hurtigskoler) for barn og ungdom. Dette er et en hurtigskole som gjør at de kan ta igjen tapt skolegang og komme tilbake til skolebenken etterpå.

I tillegg har vi et eget utdanningsprogram for kvinner hvor de kan lære å lese, skrive og regne.

Spare- og lånegrupper
50% av befolkningen i ekstrem fattigdom, og verst går det ut over kvinnene. For å skape større økonomisk sikkerhet driver vi derfor med spare- og lånegrupper. Mange mangler ofte sikkerhet og egenkapital,men i gruppene kan de ta opp små lån som gir dem en inntekt og en tryggere fremtid.

Grønne jobber
I landets hovedstad, Bamako, er søppel et synlig fenomen. Årlig produseres det rundt 645.000 tonn husholdningsavfall i byen, og det finnes ingen kildesortering. Byen ligger ved Nigerelven, Vest-Afrikas viktigste elv. Den er også 1 av 10 elver i verden som står for mellom 90 og 95 prosent av den totale plastforurensningen som kommer fra elver og ut i havet. Strømmestiftelsen har derfor satt i gang, sammen med flere samarbeidspartnere, et forsøksprosjekt som skal bidra til mindre søppel og samtidig skape jobbmuligheter ved å samle inn plast og støpe den om til skolepulter.

Les mer om Grønne jobber-prosjektet her.

 


Her kan du lære mer om Mali

Andre kilder: www.no.undp.org