Hva er Speed School?

Speed School (hurtigskoler) er en intensiv utdanning for barn og ungdom som har gått glipp av skolegang i Mali, Burkina Faso og Niger. Målet er å hjelpe dem tilbake til skolebenken eller gi dem en yrkesutdanning.

Millioner av barn, og særlig jenter, begynner aldri eller faller tidlig ut av skolen i Vest-Afrika. Årsakene er komplekse: Fattigdom, politisk uro og manglende tilgang på skoler i lokalsamfunnet. Myndighetene i disse tre landene har integrert integrert Speed School i de nasjonale skoleprogrammene. 

Mer enn 275.000 barn og ungdom – som mellom 2004 og 2021 ikke gikk på formell skole – fikk en ny sjanse til utdanning gjennom hurtigskolene.

 

2017_NIGER_SPEED SCHOOL_TOLONDI_TORLEIF-0782

Speed School for barn

For barn mellom 8-12 år. Kurset varer i 9 måneder. Her tar elevene igjen pensum fra de første tre skoleårene. Undervisningen begynner på deres eget morsmål, og går gradvis over til fransk. Består de den avsluttende testen, kan de begynne i 4. klasse i den offentlige skolen. Les Azharas historie

2015_BURKINA FASO_ANTBA_SPEED-SCHOOL_RASMATA (7)

Speed School for ungdom

For ungdom mellom 13-14 år. Kurset varer i 18 måneder. Her tar de igjen pensumet fra hele barneskolen, og kan begynne i vanlig 7. klasse igjen dersom de består den avsluttende testen. Elevene har nesten fem ganger høyere sannsynlighet for å starte på ungdomsskolen og har betydelig bedre lese-, skrive- og matteferdigheter enn dem med seks års vanlig skolegang.

Les Assiatas historie

2017-burkina-faso-young-jobbs

Yrkesopplæring for ungdom

For ungdom og unge voksne mellom 15-25 år. Kurset varer i 18 måneder og gir opplæring i ulike håndverksfag, samt lese- og skriveopplæring.

Kurset er skreddersydd for dem som ønsker å få seg et arbeid og en inntekt etterpå.

2017_NIGER_SPEED SCHOOL_GUIDÉ_TORLEIF-4974 (4188x2814)

Forskning viser: Det virker!

For 3 kroner dagen klarer Strømmestiftelsens «Speed School»-program i Mali, Burkina Faso og Niger å få 9 av 10 barn tilbake på skolen, ifølge evalueringsrapporten "Utdanning i Sahel" fra forskningsstiftelsen Fafo. Les mer.

Gode resultater

Se filmen om Speed School og les hva Norad skriver om de gode resultatene:

Barn begynner skolegangen på hurtigskoler.