Nepal

Nepal ligger inneklemt mellom India og Kina, og byr på storslått natur og høye fjelltopper på over 8000 meter deriblant verdens hlyeste fjell, Mount Everest. Nepal er det nest fattigste landet i Asia, og landets politiske situasjon har lenge vært ustabil. Landet ble en republikk i 2008 og fikk ny grunnlov i 2015. Fortsatt skaper kastesystemet, og diskriminering av kvinner og jenter store forskjeller og hindrer mange fra å komme seg ut av fattigdom.

Landfakta

Katmandu
Hovedstad

29 136 808
Innbyggertall

45,3%%
Lever i ekstrem fattigdom

23,3%%
Over 15 år kan ikke lese eller skrive

143 av 191
Indeks for menneskelig utvikling

Vårt arbeid

1997
Begynte vi å jobbe her

65%
Kvinner og jenter

74%
Under 18 år

8 Lokale partnere


Utvalgte resultater (2022):

9 136 familier har deltatt i vårt program SEEDS, som styrker dem sosialt og økonomisk.

6 630 mennesker har startet opp en jobbskapende aktivitet som kan gi dem en inntekt.

17 136 ungdommer har gjennomført livsmestringskurset Sjef i eget liv - Samvad.

Mer om vårt arbeid

Sjef i eget liv – Samvad
Fattigdommen i Nepal er størst på landsbygda, og daliter, også kalt for kasteløse er særlig utsatt. Daliter er født med absolutt alle odds mot seg. De er lavest på rangstigen, uten rettigheter eller respekt fra andre kaster. De utestenges fra viktige arenaer i samfunnet – alt fra skole og arbeidsliv til nabolagets offentlige vannkran – fordi mennesker fra de høyere kastene anser dem for urene.

Med livsmestringsprogrammet Sjef i eget liv, Samvad i Nepal, arbeider vi for å gi ungdom troen på seg selv og at de kan endre sein egen situasjon. Målet er å gjøre de stolte og selvstendige, gi dem kunnskap om egne rettigheter og muligheten til å tjene egne penger. Slik kan de unngå for tidlig ekteskap, tvangsprostitusjon, overgrep og utnytting, og slik kan de utfordre skadelige tradisjoner som kastebasert diskriminering.

Samfunnsutvikling og yrkesopplæring
Ved å gi yrkesopplæring, øke kunnskap om landbruk og støtte mikrobedrifter er vi med på å utvikle samfunnet og en større økonomisk trygghet for familier.


Her kan du lære mer om Nepal

Andre kilder: www.no.undp.org