Har du hørt om ørkenbyen Agadés, byen som siden 2013 har stått på FNs verdensarvliste, eller om det blå folket, tuaregene, som har hersket i disse tørre og nærmest ørkenområdene nord i Niger?

 Landet har en myteomspunnet historie, og de enorme saltkaravanene bidro til kulturell og økonomisk utvikling i disse områdene. I dag er Niger preget av konflikt, fattigdom, ekstreme politiske opprørsgrupper og ustabilitet og helt nederst på FNs utvklingsliste.

Niger er et av landene i verden der det forekommer flest barneekteskap. Utdanning er et viktig middel mot denne praksisen. I Niger er det bare 19 prosent av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive.  

Her arbeider vi med utdanning for barn og lese- og skriveopplæring for voksne. Speed School, et hurtigskoletilbud for barn og unge som av ulike grunner har falt ut av skolen, er en av våre aller største aktiviteter. Dette programmet omfatter også en yrkesutdanning. Vi arbedier også for å styrke og gi mer kunnskap for å få bedre lærererne.

Et viktig mål med arbeidet er å gi kvinner en sterkere og tryggere posisjon i samfunnet. Spare- og lånegrupper som gir inntektsgivende aktiviteter gir også økonomisk frihet, og gjennom å etablere lokale nettverk som styres og ledes av kvinnene, får de en egen kanal til å ta opp saker og utfordringer i sitt eget lokalsamfunn. Dette er en viktig del av vårt arbeid med rettigheter og samfunnsbygging. 


Her kan du lære mer om Niger

Andre kilder: www.no.undp.org