Sør-Sudan

Sør-Sudan er et av verdens aller fattigste land. Landet er også en av verdens yngste stater (2011). Borgerkrigen som brøt ut i 2013 har sendt over fire millioner mennesker på flukt og tatt livet av rundt 400 000 sivile. Sør-Sudan består 60 ulike stammer og etniske grupper. Sør-Sudan er et rikt jordbruksland, men klimaendringer og mangel på infrastruktur er en stor utfordring.

Strømmestiftelsen har vært tilstede i Sør-Sudan siden 2001. Nå bistår vi med å bygge opp det sårbare landet gjennom utdanning og økonomisk utvikling. Barnehager, bedre læringsmiljø for barna på skolen og lærerutdanning har vært og er viktige områder for vårt arbeid. Vi er også med å drifte og finansiere lærerutdanning ved de fire lærerskolene i landet i tett samarbeid med myndighetene i Sør-Sudan. 

Videre jobber vi for økonomisk utvikling for kvinner gjennom selvhjelpsgrupper og spare- og lånegrupper. Slik styrker vi familier og gir kvinner bedre kontroll over egne liv.

Stadige kamphandlinger, politisk ustabilitet, en vanskelig sikkerhetssituasjon og dårlig infrastruktur gjør det utfordrende å jobbe med bistand i Sør-Sudan. I februar 2020 ble det inngått en fredsavtale mellom de stridende gruppene, men freden er fortsatt skjør.


Her kan du lære mer om Sør-Sudan

Andre kilder: www.no.undp.org