Glade skolebarn vinker

Våre utdanningstilbud

Utdanning er et av våre viktigste midler for å bekjempe fattigdom. Det er spesielt viktig å gi en ny sjanse til jenter som har falt utenfor skolen, men også andre som blir holdt utenfor eller er undertrykt, for eksempel kasteløse, etniske minoriteter og funksjonshemmede.

12017_niger_speed-school_guidé-2932

Utdanning for barn

Alle barn har rett til å gå på skolen, og tidlig innsats er viktig. Vi tilbyr:

2018_nepal__samvad_020

Utdanning for ungdom

Ungdom som ikke får fullføre skolen, er spesielt utsatt for barneekteskap. Vi tilbyr:

  • Hurtigskoler som gir en ny sjanse til skolegang Speed School 2
  • Sjef i eget liv: Livsmestring, rettigheter og yrkeskurs 
  • Yrkesopplæring i praktiske fag
På skolebenken for første gang

Utdanning for voksne

Mange foreldre har ikke fått skolegang selv. Det er aldri for sent å lære noe nytt, og få oppleve at man kan hjelpe egne barn med skolearbeid. Vi tilbyr: 

  • Voksenopplæring: Lesing, skriving og regning for kvinner 
  • Lærerskole i Sør-Sudan
  • Foreldreveiledning
«Ett barn, én lærer, én bok
og én penn kan endre verden.»
 
- Malala Yousafzai
2010-bangladesh-michelle-larson-14

Kunnskap kan du bære med deg over alt.

Utdanning bygger evner, ferdigheter og kunnskap og bidrar også til positive endringer for deg selv og samfunnet rundt. Utdanning gir grunnlag for økonomisk utvikling, kunnskap om helse og egen livssituasjon, samt økt selvtillit og samhold mellom mennesker.

mal-4-rgb

Alle har rett til god utdanning.

Utdanning er en rettighet i seg selv, og er helt grunnleggende for å komme seg ut av fattigdom. Men det er ikke nok å bare fylle opp klasserommene, dersom elevene ikke lærer noe. Derfor jobber vi etter FNs bærekraftsmål 4 om å forbedre kvaliteten i utdanningen.

Den store forskjellen