Gå til innhold Gå til navigasjon

Her jobber vi

Tanzania

Tanzania

Tanzania har i lang tid hatt en stabil økonomisk vekst, men høy befolkningsvekst, korrupsjon og ujevn fordeling av godene gjør at det fortsatt er store forskjeller mellom fattige og rike.

Selv om Tanzania har opplevd en forholdsvis stabil økonomisk vekst de siste årene er landet fortsatt ett av verdens fattigste. De fleste tanzanianere arbeider i småskalajordbruk. Viktige næringer er gruvedrift - særlig utvinning av gull -, turisme og andre servicenæringer, ifølge FN

De siste årene har spesielt gruvedriften ført til vekst i økonomien. Landets økonomi er imidlertid preget av korrupsjon og tungt byråkrati, som hemmer utviklingen. Den økonomiske veksten har ikke kommet hele befolkningen til gode, og det er store forskjeller mellom fattige og rike. 

Gjennom mikrofinans og utdanning jobber vi sammen med våre lokale partnere for å nå ut til de fattigste og mest sårbare gruppene i regionen. Vi har et spesielt fokus på kvinner og risikoutsatte barn - gatebarn og foreldreløse. Vi har også et fokus på hiv/aids, både å øke bevisstheten rundt temaet og å øke livskvaliteten i de risikoutsatte gruppene.

Arbeidet til Strømmestiftelsens partnere i Tanzania handler om å forbedre folks livskvalitet og sosiale forhold. Gatebarn og andre unge i spesielt sårbarelivssituasjoner er sentrale målgrupper for vårt arbeid innen utdanning, mens fattige entreprenører, særlig kvinner, er målgruppen for mikrofinans.

Tilbake til oversikten over landene vi jobber i.

Om Tanzania