Gå til innhold Gå til navigasjon

Her jobber vi

Uganda

Uganda

Uganda er rikt på naturressurser, men dårlige ledere og mange interne uroligheter har ført til at landet fortsatt sliter med fattigdom og svak økonomi.

Ifølge FN er 80 prosent av befolkningen i Uganda bønder, og landet er selvforsynt med mat. Uganda hadde et relativt godt økonomisk utgangspunkt da landet ble selvstendig i 1962. Idi Amin utviste imidlertid i sin regjeringstid det som var av utenlandsk ekspertise og næringsliv, noe som gikk hardt ut over landets økonomi.

Den langvarige konflikten med LRA og det at landet er hardt rammet av AIDS-epidemien har påvirket økonomien negativt. Selv om Uganda fortsatt er å regne som svært fattig, har landet de siste fire årene hatt en sterk økonomisk vekst. Faktorer som begrenser veksten i landets økonomi er korrupsjon, dårlig infrastruktur og stor befolkningsvekst, ifølge FN.

Gjennom mikrofinans og utdanning jobber Strømmestiftelsen sammen med lokale partnere for å nå ut til de fattigste og mest sårbare gruppene i Uganda. Vi har et spesielt fokus på kvinner og risikoutsatte barn - gatebarn og foreldreløse (for eksempel i prosjektet Child Restoration Outreach). Det kan du se i videoen nedenfor. Vi har også et fokus på hiv/aids, både å øke bevisstheten rundt temaet og å øke livskvaliteten i de risikoutsatte gruppene.


Tilbake til oversikten over landene vi jobber i.

Om Uganda