Uganda ligger i Øst-Afrika, og er et av landene i verden med høyest befolkningsvekst. Uganda er rikt på naturressurser, men har lidd under dårlige ledere og interne uroligheter. Landet sliter med høy fattigdom og ulikhet.

Livsmestring og yrkesopplæring
Livsmestringskruset Sjef i eget liv - Bonga -  er for ungdom mellom 13-19 år. Kurset varer i ett år, de første seks månedene består av lese- og skriveopplæring og lære om livsmestring. De siste månedene for ungdommene opplæring i et yrke, slik at de har en mulighet til arbeid og inntekt i fremtiden.

Vi har også egne yrkesopplæringskurs, Technical Vocational Education Training (TVET) program, som lærer opp ungdom i ulike praktiske ferdigheter, så de kan bli i stand til å forsørge seg selv.

Barns utdanning
Vi jobber med å styrke kvaliteten i de offentlige skolene, og spesielt for de yngste barna. Dette innebærer etablering av barnehager, kursing til lærere i god pedagogikk, styrking av samarbeidet mellom skole og hjem og styrking av lese- og skriveferdigheter til barn. Nord i Uganda har vi et spesielt fokus på gi utdanning til barn av sør-sudanesiske flyktninger.

Spare- og lånegrupper
I Uganda lever 42 prosent av befolkningen i ekstrem fattigdom. For å skape større økonomisk sikkerhet organiserer vi spare- og lånegrupper. Mange mennesker mangler ofte sikkerhet og egenkapital, i våre grupper kan det tas opp små lån som gir en inntekt og en tryggere fremtid.


Her kan du lære mer om Uganda

Andre kilder: www.no.undp.org