Bangladesh

Bangladesh er et fruktbart land og blir ofte omtalt som Asias grønne juvel. Mer enn 700 elver snor seg gjennom dette lille landet i Sør-Asia, som har over 161 millioner mennesker. Siden 1990-tallet har Bangladesh opplevd en sterk økonomisk utvikling. Likevel lever over en fjerdedel av landets befolkning fortsatt under fattigdomsgrensen.

Bangladesh er en av verdens mest folketette stater og et av de fattigste landene i Asia. Kjønnsdiskriminering er fortsatt svært utbredt, spesielt på landsbygda. Vi bekjemper fattigdom gjennom å styrke enkeltpersoner, familier og lokalsamfunn, og har spesielt fokus på jenters og kvinners rettigheter.

For å bidra til økonomisk utvikling inviterer vi med i selvhjelpsgrupper. Deltakerne og familiene deres får hjelp til å planlegge livet sitt og se nye økonomiske muligheter. Minoritetsbarn får morsmålsundervisning gjennom barnehager vi støtter. Gjennom livsmestringskurset Sjef i eget liv (Shonglap) arbeider vi for å gi jenter troen på seg selv og kunnskap om retten til å bestemme over eget liv. Kurset gir også en enkel yrkseopplæring. Målet er å gi dem en økonomisk plattform de kan bygge videre på.

Shonglap og selvhjelpsgrupper er med på å styrke jenter og kvinners rettigheter i samfunnet. De bidrar samtidig til å forebygge og forhindre barneekteskap, medgift og barnearbeid.

Bangladesh er fruktbart, og en stor del av befolkningen har sin inntekt fra landbruk. Årlige flommer og jorderosjon gjør imidlertid landet sårbart, og migrasjon til storbyene er følgene av dette. Derfor jobber vi også med å bekjempe fattigdom gjennom økt kunnskap og bevissthet rundt jordbruk.


Her kan du lære mer om Bangladesh

Andre kilder: www.no.undp.org