Burkina Faso

Burkina Faso ligger i Vest-Afrika og er rikt på musikk, kultur og tradisjon. Landet har store gullreserver, som sammen med bomull utgjør den største inntekten. Men politisk uro, militærkupp og gjentakende tørke gjør at landet er et av verdens aller fattigste. Som følge av uro og klimaendringer har et stort antall mennesker blitt tvunget på flukt internt i landet de siste par årene.

Landfakta

Ouagadougou
Hovedstad

22 100 684
Innbyggertall

44%
Lever i ekstrem fattigdom

58,8%
Over 15 år kan ikke lese eller skrive

184 av 191
Indeks for menneskelig utvikling

Vårt arbeid

2006
Begynte vi å jobbe her

59%
Kvinner og jenter

72%
Under 18 år

5 Lokale partnere

Hurtigskoler for barn, lese- og skriveopplæring for voksne

Økonomisk trygghet for kvinner gjennom spare- og lånegrupper


Utvalgte resultater (2019):

500 kvinner gjennomførte lese- og skriveopplæring

Det ble opprettet 125 nye spare- og lånegrupper for 3279 medlemmer

125 nye Speed School senter ble åpnet og gav en ny sjanse til utdanning for 4812 barn

Mer om vårt arbeid

I et sårbart land, der politiske svingninger og klimaendringer utfordrer, er økonomisk trygghet essensielt. Omtrent ni tideler av befolkningen er engasjert i jordbruk eller husdyrhold. Vanskelige økonomiske forhold i forbindelse med alvorlige periodiske tørker, har ført til at folk flytter fra landsbygda og inn til områdene rundt byene i Burkina Faso og nabolandene.

Derfor jobber vi med spare- og lånegrupper, som gir mennesker mulighet til å ta opp små lån og få kunnskap og verktøy til å skaffe seg et levebrød.

Gjennom opprettelse av lokale nettverk arbeider vi også for å styrke jenter, kvinners og marginaliserte gruppers rettigheter i landet. For eldre ungdom tilbyr vi yrkesopplæring, samt lese- og skriveopplæring for kvinner. Gjennom slike tiltak bidrar vi til å skape økonomisk vekst, frigjøring og stolthet. 

Som følge av utbredt fattigdom mangler svært mange barn utdanning. Koronapandemien førte også til at mer enn 2000 skoler stengt i mars 2020, og rundt 300 000 elever mistet da skolegangen. Speed School, et hurtigskoletilbud for barn og unge som av ulike grunner har falt ut av skolen, er en av våre aller største aktiviteter her i Burkina Faso og i Vest-Afrika, og er et viktig virkemiddel for å få barn tilbake til skolen.


Her kan du lære mer om Burkina Faso

Andre kilder: www.no.undp.org