Burkina Faso

Burkina Faso ligger i Vest-Afrika og er rikt på musikk, kultur og tradisjon. Landet har store gullreserver, som sammen med bomull utgjør den største inntekten. Men politisk uro, militærkupp og gjentakende tørke gjør at landet er et av verdens aller fattigste. Som følge av uro og klimaendringer har et stort antall mennesker blitt tvunget på flukt internt i landet de siste par årene.

I et sårbart land, der politiske svingninger og klimaendringer utfordrer, er økonomisk trygghet essensielt. Omtrent ni tideler av befolkningen er engasjert i jordbruk eller husdyrhold. Vanskelige økonomiske forhold i forbindelse med alvorlige periodiske tørker, har ført til at folk flytter fra landsbygda og inn til områdene rundt byene i Burkina Faso og nabolandene.

Derfor jobber vi med spare- og lånegrupper, som gir mennesker mulighet til å ta opp små lån og få kunnskap og verktøy til å skaffe seg et levebrød.

Gjennom opprettelse av lokale nettverk arbeider vi også for å styrke jenter, kvinners og marginaliserte gruppers rettigheter i landet. For eldre ungdom tilbyr vi yrkesopplæring, samt lese- og skriveopplæring for kvinner. Gjennom slike tiltak bidrar vi til å skape økonomisk vekst, frigjøring og stolthet. 

Som følge av utbredt fattigdom mangler svært mange barn utdanning. Koronapandemien førte også til at mer enn 2000 skoler stengt i mars 2020, og rundt 300 000 elever mistet da skolegangen. Speed School, et hurtigskoletilbud for barn og unge som av ulike grunner har falt ut av skolen, er en av våre aller største aktiviteter her i Burkina Faso og i Vest-Afrika, og er et viktig virkemiddel for å få barn tilbake til skolen.


Her kan du lære mer om Burkina Faso

Andre kilder: www.no.undp.org