Slik skaper vi jobber

Strømmestiftelsen skaper nye jobbmuligheter for sårbare mennesker gjennom å tilby yrkesopplæring, fremme entreprenørskap og ved å jobbe for bedre arbeidsforhold og arbeidsrettigheter.

IMG_0961

Praktisk yrkesutdanning

Ny kunnskap og kompetanse gir nye muligheter. I tillegg til å få flere barn og unge til å begynne på og fullføre skolen, tilbyr vi relevant yrkesopplæring basert på lokale behov og tilrettelegger for entreprenørskap for ungdom og voksne.

2017_UGANDA_SCHOOL_TOUR_027

Spare- og lånegrupper

Vi gir mennesker mulighet til å ta opp små lån gjennom egne spare- og lånegrupper. Her får de også ny kunnskap og nye verktøy til å skape seg et levebrød. I gruppene opplever de tilhørighet og samhold og utveksler erfaringer og ideer.

Ung gutt fra Burkina Faso som jobber med resirkulerte skolepulter.

Grønne jobber

Globale miljøutfordringer er en stor trussel for kampen mot fattigdom. I samarbeid med andre aktører har vi fokus på å skape bærekraftige, grønne jobber gjennom forbedret avfallshåndtering, fornybar energi og klimasmarte jordbruksmetoder.

Grønne jobber
mal-8-rgb

Retten til anstendig arbeid

Vi jobber etter FNs bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid for alle. Her jobber vi særlig med å sikre at bedrifter og myndigheter tar ansvar og oppfyller arbeidstakernes rettigheter.

2019 Tanzania Project trip Tangen High School

Ungdom trenger inntekt

I mange utviklingsland er over halvparten av befolkningen under 25 år. Utdanning, yrkesopplæring og jobbmuligheter er avgjørende for at en ny generasjon kommer seg ut av fattigdom.