Vi kan ikke bekjempe fattigdom uten at folk har en jobb. Vi kan ikke redde klimaet uten at disse jobbene er grønne.

Se for deg store berg av søppel, at du må flytte unna plasten i elva for å få plass til fiskesluken. Samtidig slår klimaendringene inn med full styrke, noe som gir tørke og matmangel. Dette er tilfellet i områder hvor Strømmestiftelsen arbeider. Selvfølgelig må vi tenke grønt i våre utviklingsprogram.

Derfor bygger Strømmestiftelsen opp kompetanse og en kraftfull satsing på grønne jobber. Både i Vest-Afrika og i Øst-Afrika samarbeider vi med norske og lokale partnere med kompetanse innen avfallshåndtering, resirkulering og klimasmart jordbruk.

Kjernen i prosjektene vi har satt i gang er å se på avfall som en ressurs i stedet for et problem – og på denne måten bidra positivt til å skape grønne, bærekraftige jobber for ungdom og kvinner.

gronne-jobber-mali-square

Grønne jobber i Mali

Hva gjør du når byen flyter av søppel og behovet for nye arbeidsplasser er enormt?

I Mali ønsker vi å skape jobbmuligheter for unge gjennom innsamling og resirkulering av plastavfall. Resultatet blir en renere by og fargerike skolepulter.

Les mer
mor-med-barn-square

Grønne jobber i Øst-Afrika

Hva gjør du når maten du dyrker gir dårlige avlinger på grunn av karrig jord og klimaendringer?

I Øst-Afrika ønsker vi å skape skape bærekraftige jobber for kvinner og ungdom gjennom opplæring i klimasmarte jordbruksmetoder.

Les mer