Grønne jobber i Mali

Hva gjør du når byen flyter av søppel og behovet for nye arbeidsplasser er enormt? I Mali skaper vi jobbmuligheter for unge gjennom innsamling og resirkulering av plastavfall. Resultatet blir en renere by og fargerike skolepulter.

gronne_jobber-verdikjeden_nyttprodukt_2---1600x1600px

Innsamling av plastavfall

Unge kvinner i byene San og Bamako får opplæring i og samler inn plastavfall. Kvinnene får betalt per kilo plast de samler inn. Høsten 2020 deltok 60 kvinner og samlet inn hele 4449 kilo plastavfall!

gronne_jobber-verdikjeden_resirkuler_1---1600x1600px

Resikulering og gjenvinning

Unge kvinner og menn får profesjonell opplæring, eget lokale og utstyr til å resirkulere og gjenvinne plastavfall. Høsten 2020 fikk de første ungdommene sette i gang i byen San.

gronne_jobber-verdikjeden_skolepult_1---1600x1600px

Produksjon og salg av skolepulter

Gjenvunnet plast blir til nyttige produkter. Høsten 2020 ble det produsert hele 202 skolepulter i byen San, som nå selges til bruk på våre Speed Schools i Mali.

indesign--mal--1600x1600pxindd2

Slik startet det

Prosjektet ble startet av Strømmestiftelsen i 2019, og er et samarbeid med flere aktører i den norske avfallsbransjen og lokale myndigheter i Mali. Målet er å bidra til mindre søppel og å skape bærekraftige arbeidsplasser som løfter mennesker ut av fattigdom. Les mer.

soppel-bamako (989x923)

Derfor gjør vi det

Mali preges av konflikt, politisk uro og dyp fattigdom. Flyt av store mengder søppel og dårlige avfallshåndteringssystemer har blitt en enorm utfordring og går hardt utover de aller fattigste. I tillegg er det store behov for nye arbeidsplasser. Les mer.

Fra avfall til ressurs

Se video om avfallproblematikken og prosjektet, produsert av NRK Skole og Loop Miljøskole i samarbeid med Strømmestiftelsen: