Grønne jobber i Mali

Hva gjør du når byen flyter av søppel og behovet for nye arbeidsplasser er enormt? I Mali ønsker vi å skape jobbmuligheter for unge gjennom innsamling og resirkulering av plastavfall. Resultatet blir en renere by og fargerike skolepulter.

gronne_jobber-verdikjeden_nyttprodukt_2---1600x1600px

Innsamling av plastavfall

Unge kvinner i byene San og Bamako får opplæring i og samler inn plastavfall. Kvinnene får betalt per kilo plast de samler inn. Høsten 2020 deltok 60 kvinner og samlet inn hele 4449 kilo plastavfall!

gronne_jobber-verdikjeden_resirkuler_1---1600x1600px

Resikulering og gjenvinning

Unge kvinner og menn får profesjonell opplæring, eget lokale og utstyr til å resirkulere og gjenvinne plastavfall. Høsten 2020 startet de første ungdommene opp i San.

gronne_jobber-verdikjeden_skolepult_1---1600x1600px

Produksjon og salg av skolepulter

Gjenvunnet plast blir til nyttige produkter. Høsten 2020 ble det produsert hele 202 skolepulter i San, som nå selges til bruk på våre Speed Schools i Mali.

indesign--mal--1600x1600pxindd2

Slik startet det

Prosjektet ble startet av Strømmestiftelsen i 2019, og er et samarbeid med flere aktører i den norske avfallsbransjen og lokale myndigheter i Mali. Målet er å bidra til mindre søppel og å skape bærekraftige arbeidsplasser som løfter mennesker ut av fattigdom. Les mer.

soppel-bamako (989x923)

Derfor gjør vi det

Mali preges av konflikt, politisk uro og dyp fattigdom. Flyt av store mengder søppel og dårlige avfallshåndteringssystemer har blitt en enorm utfordring og går hardt utover de aller fattigste. I tillegg er det store behov for nye arbeidsplasser. Les mer.

Fra avfall til ressurs

Se video om avfallproblematikken og prosjektet, produsert av NRK Skole og Loop Miljøskole i samarbeid med Strømmestiftelsen:

 

 

Hva er en grønn jobb?

En grønn jobb er en generell betegnelse på anstendig arbeid som også gagner miljøet, for eksempel ved produksjon av varer eller tjenester som er bærekraftige og miljøvennlige og som tar vare på naturressursene.

Hva er problemet i Mali?

- Mali ligger i Sahel-beltet i Vest-Afrika og er blant verdens 10 fattigste land. Minst 2/3 av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

- Landet er avhengig av internasjonal bistand, som dekker 1/3 av statsbudsjettet.

- De siste årene har økt uro i landet, med stadig kamper og økt konflikt mellom regjeringsstyrker og ekstremistiske grupper, gjort situasjonen enda vanskeligere, og mange mennesker er drevet på flukt.

- Befolkningsvekst, urban vekst og teknologiske endringer - samt livsstilsendringer - har hatt enorm effekt på avfallsproduksjon i landet, særlig i urbane områder.

- Årlig produseres det rundt 645.000 tonn husholdningsavfall i hovedstaden Bamako, og det finnes ingen formell kildesortering.

- Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har identifisert 432 uformelle søppelfyllinger i Bamako. Av disse viser Strømmestiftelsens studier at 11 er svært store – noen av dem på størrelsen med store leilighetsblokker. Eksemplet illustrerer en kjent utfordring over store deler av Afrika Sør for Sahara.

- Avfallshåndtering er desentralisert i Mali, og administreres av lokale myndigheter med begrensede ressurser og kapasitet til planlegging og monitorering. I Bamako har hver av de 6 bydelene (communes) egne planer og regler for avfallshåndtering.

- Søppelplukkerne har dårlig utstyr, arbeidsforholdene er utfordrende. Søppel dumpes direkte i en av de uformelle søppelfyllingene.

- Myndighetene i Bamako er klar over de store utfordringene og ser at noe må gjøres. Men mangel på ressurser og store behov på andre områder for et svært fattig land, samt en vanskelig sikkerhetssituasjon, gjør det utfordrende å ta tak i problemene.

Hvorfor er avfall et globalt problem?

- Mellom én tredjedel og 40% av dagens avfall globalt dumpes på søppeldynger eller brennes på åpne plasser, og utgjør en stor trussel for verdens befolkning, melder Verdensbanken.

- Her er det store kontraster: I Afrika Sør for Sahara blir kun 44% av all søppel samlet inn, mot minst 90% i Europa, Sentral-Asia og Nord-Amerika.

- Befolkningsvekst og økonomisk vekst fører til mer søppel og mer kompleksitet i strømmen av avfall. Et paradoks – ettersom mer enn 50% av innsamlet søppel i lavinntektsland havner på ukontrollerte søppelfyllinger.

- Verdensbanken anslår også at dersom man ikke tar grep, vil årlig produksjon av søppel globalt øke med 70 prosent de neste 10 årene - fra 2.01 mrd. tonn i dag til 3.40 mrd. tonn i 2030.

- Det er særlig Afrika Sør for Sahara som bidrar til mengden avfall og til økt antall åpne søppelfyllinger. Som følge av økt urbanisering og befolkningsvekst vil denne utfordringen øke raskere i denne regionen. Mangel på oversikt og statistikk, bl.a. ved at nøyaktig mengde avfall er vanskelig å identifisere, gjør det også utfordrende å imøtekomme problemet.

- I områder med dårlige systemer for avfallshåndtering, hvor mye søppel havner på ukontrollerte søppelfyllinger eller brennes i åpent landskap, er også miljø- og helseskader en stor utfordring. For eksempel bidrar brenning av plast til frigjøring av giftige gasser og drivhusgasser i atmosfæren.

- Mange av verdens søppelplukkere, særlig kvinner, jobber i uformell sektor under dårlige og farlige arbeidsforhold.

- Kvinner utgjør flertallet av arbeidskraft innen avfallssektoren, og er ofte dårligere betalt. Det er sterkt behov for å inkludere likestillingsperspektivet i denne sektoren (ILO).