Slik styrker vi lokalsamfunn

Strømmestiftelsen jobber for at mennesker i våre prosjekter – særlig kvinner, barn og unge – får sine rettigheter oppfylt, slik at de kan leve i et rettferdig samfunn og få kunnskap og verktøy til å skape endring.

2016 Bangladesh Floating School

Styrke enkeltmennesket

Vi gir menneskene i våre prosjekter opplæring og verktøy slik at de kan lære om sine egne rettigheter og få mulighet til å påvirke sitt eget samfunn. Dette gjelder både barn, ungdom og voksne.

2018 Nepal Samvad

Mobilisere grasrota

Sammen er vi sterke! Vi jobber med å styrke lokalsamfunn gjennom mobilisering og opprettelse av små grupper og nettverk. Slik kan mennesker sammen jobbe for holdningsendringer og kreve sine rettigheter fra myndigheter og andre ansvarspersoner.

Government staff at gender office i Juba

Påvirke myndigheter

Vi jobber opp mot lokale og nasjonale myndigheter, både for å sikre lokal forankring i prosjektene, jobbe for rettferdighet og demokratisk deltagelse og bidra til at svake grupper får tilgang til tjenester de har krav på.

mal-5-rgb

Likestilling er en menneskerett.

FNs bærekraftsmål 5 er en prioritet i vårt arbeid med å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Likestilling er en menneskerett. Det handler om å gi begge kjønn like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. 

HJR.-6432-REDIGERA

Vi kjemper mot diskriminering.

Overalt i verden opplever mennesker å bli undertrykt, og i mange samfunn er kastesystem og gamle kjønnsroller sterkt gjeldende. Uten å ta opp kampen mot diskriminering og undertrykkelse, kan vi heller ikke bekjempe fattigdom.