Fra krise til mulighet

Titus Tenga
Titus Tenga

Fungerende generalsekretær i Strømmestiftelsen, Titus Tenga, mener pandemien gjør at vi også må tenke nytt om metoder og innhold i noen av prosjektene våre.

Tekst og foto Egil Mongstad
 
Vi kan ikke la en krise som peker på svakheter og viser oss nye utfordringer, gå til spille. Vi må utvikle programmene og måten vi arbeider på må tilpasses den nye virkeligheten pandemien skaper, sier Tenga. En undersøkelse vi har gjort i våre prosjektområder i Øst-Afrika viser alvorlige konsekvenser av pandemien. Tenga er spesielt bekymret for det som skjer på hjemmebane når barna ikke er på skolen.

– Antall voldssaker øker, overgrep øker, barnearbeid øker, det blir flere barneekteskap og antall barn som dropper ut av skolen og ikke kommer tilbake øker. Vi ser også en alvorlig og markant økning i antall tenåringsgraviditeter, sier generalsekretæren.

– Det som bekymrer meg mest er hvor mange tenåringer som blir gravide og får barn og ikke kommer tilbake til skolen. Det uroer meg. Skolene må åpne igjen.  Vi må gi jenter en kanal de kan stole på og melde fra på når de blir trakassert og utsatt for vold og seksuelle overgrep. Undersøkelsen viser at 59 prosent av de spurte barna, både gutter og jenter, som opplever vold og overgrep tror det er normalt og at det skal være slik. Det må vi gjøre noe med, sier han.

Tenga mener de økonomiske følgene av pandemien er minst like alvorlige som de helsemessige utfordringene. Undersøkelsen viser at svært mange har mistet jobb og inntekt, og de økonomiske konsekvensene er dramatiske.

– Vi må bruke denne krisen til å utvikle arbeidet vårt så vi alle kan få det bedre. Pandemien utfordrer. Det tar vi i Strømmestiftelsen på alvor og det skal vi gjøre noe med, sier Tenga.