noen-tall-fra-2020
Noen tall fra 2020

2020 - et spesielt år. Utdrag fra årsrapporten.

Covid 19 gjorde at 2020 ble et spesielt år. Vi har sett på hvordan vi gjennomførte aktivitetene våre i året som gikk. Her er et kort utdrag fra årsrapporten for 2020.

For Strømmestiftelsen ble 2020 et spesielt og krevende år. Følgene av Covid 19 viste seg ganske med en gang. Land etter land stengte ned, jobber ble satt på vent, arbeidsplasser ble borte og skoler ble stengt. Familier ble også nødt for å være hjemme slik at de kunne være trygge. Samtidig mistet de den lille inntekten de hadde.  

Året ble på mange vis svært utfordrende for Strømmestiftelsens arbeid. Samtidig viste det seg at måten vi arbeider på, gjennom lokale organisasjoner, var en stor fordel for oss. Vi har ingen norske medarbeidere ute som vi måtte kalle hjem, men vi kunne fortsette arbeidet i prosjektene gjennom våre lokale samarbeidspartnere.

Med gode sikkerhetsrutiner og stor oppmerksomhet på pandemien, klarte vi slik å opprettholde en stor del av aktivitetene i prosjektene våre i de 11 landene vi arbeider i.  Det har vært viktig, for pandemien satte tidlig tydelige spor etter seg.

2slik-bruker-vi-pengene

Slik brukte vi pengene

I alt ble det samlet inn 218.247.778 kroner i 2020 og brukt 213.250.513 kroner. Vel 98 millioner av disse kommer fra offentlig sektor. Resten er gaver fra fast givertjeneste, organisasjoner, næringsliv, private givere og så videre.

 • Administrasjon: 3,7 %
 • Innsamling: 8,3 %
 • Formålskostnader: 87,6 %
outreach-2020

Så mange fikk støtte

480.416 personer nøt godt av Strømmestiftelsens arbeid i 2020. 

 • 317.198 var kvinner (66 %).
  • Av dem var 138.852 jenter under 18 år.
 • 163.218 var menn (34 %) var menn.
  • Av dem var 73.182 gutter under 18 år.
 • En undersøkelse fra Nepal, et av våre samarbeidsland, viser at på de fem første månedene i 2020 hadde 28 prosent av alle dem som er i prosjektområdene våre mistet inntektene sine, og 18 prosent av dem opplevde matmangel og sult.  
 • Globalt ble det også registrert en kraftig økning i kjønnsbasert vold på nærmere 50 prosent.
 • Belastingen med hjemmeskole ble også utfordrende, og 80 prosent av alle barna og foreldrene som ble spurt sa at hjemmeskole var en stor utfordring.  
 • Et alternativ vi har tilbudt i denne perioden er undervisning på solcelleradio som ble utdelt til skoler og barnehager både i Uganda og Sør-Sudan.
 • Det siste året har vi opplevd stor støtte fra våre givere, både private givere og store internasjonale og nasjonale organisasjoner.  I 2020 økte inntektene våre med tre prosent.   

Vår visjon om en verden fri for fattigdom er nok mer relevant nå enn noen gang før, og sammen med våre givere, samarbeidspartnere og støttespillere skal vi fortsette å bekjempe fattigdom og arbeide for lokalsamfunnene og menneskene vi er satt her for å tjene.  

Les hele årsrapporten fra 2020 her (engelsk)