erik-lunde-sitat

Nordmenn mener: Utdanning er viktigst i kampen mot fattigdom

Tre av fem nordmenn mener utdanning er viktigst for å bekjempe fattigdom, viser en undersøkelse foretatt av YouGov på vegne av Strømmestiftelsen. Pandemien har tatt millioner barn og unge ut av skolen. – Det haster å få barna tilbake til i klasserommene, sier generalsekretær Erik Lunde i Strømmestiftelsen.

Utdanning er viktigst for å bekjempe fattigdom, mener tre av fem nordmenn i en undersøkelse foretatt av YouGov på vegne av Strømmestiftelsen. 
–Oppfatningen i befolkningen er godt dokumentert i historien gjennom de siste 30 årene. En enorm satsning på skolegang, ikke minst mot jenter og kvinner, har bidratt til at mer én milliard mennesker har kommet seg ut av ekstrem fattigdom, sier Erik Lunde. 

Mens norske elever nå er godt inne i et nytt skoleår, har utallige barn og unge over hele verden ikke vært på skolen på halvannet år. Da koronapandemien kom, stengte skoler ned i 190 land. Minst 500 millioner barn og unge stod uten noe skoletilbud. 

Må satse på barn og unge 
Generalsekretæren er bekymret for utviklingen: 
– Pandemien har snudd en positiv utvikling på hodet. Akkurat nå haster det med at både myndigheter og utviklingsorganisasjoner
intensiverer arbeidet for å gi tilgang til utdanning. Vi vet at veien ut av fattigdom starter første skoledag, sier Lunde. 

– Nesten halvparten av verdens fattigste i dag er barn under 14 år. Skal vi gjøre noe med dette, må flere få tilgang til utdanning.

Strømmestiftelsen satser tungt på utdanningsprogrammer i 11 av verdens fattigste land. Gjennom alternative skoletilbud, som såkalte «Speed Schools», jobber vi  for å få barn og unge, som av ulike grunner ikke er på skolen, raskt tilbake til skolebenken. Under pandemien har disse tilbudene blitt enda viktigere. 

– Nesten halvparten av verdens fattigste i dag er barn under 14 år. Skal vi gjøre noe med dette, må flere få tilgang til utdanning. Med pandemiens konsekvenser er vi nødt til å tenke alternativt i dette arbeidet, påpeker Lunde. 

Mer motiverte til å hjelpe andre 
I undersøkelsen sier 16 prosent av befolkningen at de har et sterkere ønske enn før om å hjelpe mennesker i fattige deler av verden, mens 44 prosent av befolkningen sier at motivasjonen er uendret og at de bidrar med det de kan. Det er særlig unge voksne under 30 år som er blitt mer motiverte for å hjelpe.  

– I en tid som har vært tøff for mange, har vi også blitt mer oppmerksomme på hvordan andre mennesker har det. Ikke minst er dette gledelig for oss som arbeider med å bekjempe fattigdom, sier Lunde.


 

Tekst: Kristin Marie Skaar
Foto: Egil Mongstad
best-effekt

Nordmenn har tro på utdanning

Spørsmål: Hvilken eller hvilke av følgende ting mener du har best effekt for å bekjempe fattigdom i verden?

Svar:

 • Tilgang til skole og utdanning: 60 %
 • Sørge for rent vann til alle: 48 %
 • Sørge for sikkerhet (ikke krig og kriminalitet): 45 %
 • Tilgang til lege og medisiner: 44 %
 • Bekjempe sult: 42 %
 • Vet ikke: 9 %
 • Annet: 6 %
mer-eller-mindre-motivert

Mer eller like mye motivert for å hjelpe andre

Spørsmål: Har pandemien gjort deg mer eller mindre motivert til å hjelpe andre mennesker i vanskelige situasjoner?

Svar:

 • 5 % Vet ikke
 • 8 % mindre
 • 26 % mer
 • 61 % uendret