2021-nepal-sahas-samvad-munnbind-utdeling
En jente fra en av Samvad-gruppene deler ut munnbind og snakker med noen barn om pandemien.

Unge tar ansvar mot pandemien

I over halvannet år har skolene i Nepal stått tomme på grunn av koronapandemien. Flere Samvad-senter og skoleklubber har likevel hatt fullt opp å gjøre.

I Nepal har unge jenter som har gjennomført opplæring gjennom Samvad-programmet – Sjef i eget liv. De har  tatt en viktig rolle med å informere og veilede gamle og unge, og hjelper barn til å holde liv i drømmen om skolegang og utdanning. 

Godt samarbeid
– Mange barn glemmer bokstavene og alfabetet. Det de har lært forsvinner fort. I skoleklubbene får barna hjelp til å huske og repetere, slik at de ikke har så mye å ta igjen når skolene åpner igjen, forteller Strømmestiftelsens landirektør i Nepal, Ramesh Shrestha. 

Han sier Samvad-klassene spiller en svært viktig rolle, og forteller at jentene samarbeider tett med lokale myndigheter og politikere for å informere og formidle kunnskap om pandemien. Han forteller videre at de har hjulpet enkeltpersoner som har hatt behov for eksempel med å kontakte lokale myndigheter, og søke om hjelp de har krav på. De har også vært på grenseovergangene mellom India og Nepal og gitt gode råd om testing og eventuell karantene til folk som kommer fra India. 

– Samvad har vært en god ting for oss og samfunnet vårt. Nå ser vi fullt ut hvordan programmet er med å utdanne og bevisstgjøre.

Tar ansvar
– Samvad har vært en god ting for oss og samfunnet vårt. Nå ser vi fullt ut hvordan programmet er med å utdanne og bevisstgjøre. Det hjelper ungdommene til å ta ansvar og til å tenke kritisk og se konsekvensene av sine valg, sier Ramesh Shrestha.

Han er svært tilfreds med hvordan Samvad har fått en tydelig posisjon og begynner å spille en viktig rolle i samfunnet. Nylig ble Samvad omtalt i et lengre innslag på nasjonalt TV. Innslaget handlet om hvordan jenter som har gått ut av Samvad-klassene nå underviser unge gutter og jenter, og om hvordan Samvad har gjort det mulig for dem å ta den rollen de har tatt under pandemien.

Målet for jentene er at barna de underviser skal kunne vedlikeholde kunnskapen de hadde fra før og fortsatt klare å holde liv i drømmen om skole og utdanning. 

(Saken fortsetter under bildene)

2021-nepal-samvad-korona-demonstrasjon

I Nepal tar unge jenter fra Samvad-klassene våre ansvar og informerer om pandemien. Her fra en aksjon i en av landsbyene.

nepal-ramesh-shrestha-country-coordinator-(2)

– Samvad har vært en god ting for oss og samfunnet vårt. Nå ser vi fullt ut hvordan programmet er med å utdanne og bevisstgjøre, sier Ramesh Shresta, Strømmestiftelsens landdirektør i Nepal. 

Stor begeistring 
– Vi ser at de tar ansvar, jobber sammen og holder møter med foreldre. De møter politikere og lokale myndigheter og påpeker når landsbyer eller enkeltpersoner ikke får den støtten og hjelpen de har krav på. De er med og bygger nettverk og organiserer grupper i landsbyene som samarbeider med lokale myndigheter, sier Shrestha. 

Selv om han, på grunn av pandemien, ikke har hatt sjanse til å besøke arbeidet i landsbyene, merker han begeistring og oppslutning når han snakker medsamarbeidspartnere. Han merker også hvordan lokale ledere og politikere forstår  betydningen av Samvad-programmet og hvordan det gjør unge mennesker til sjef i eget liv. 

– Pandemien vil gjøre gapet mellom rike og fattige enda større. 
I Strømmestiftelsen vil vi bygge ned denne avstanden.

Slutter på skolen
– De har hjulpet mange mennesker som skal ha vaksine med å fylle ut papirer. Flere har også vært imot å ta vaksinen, men jentene har argumentert og overbevist skeptikerne om hvor viktig det er for alle at de blir vaksinert. Nå opplever de at politikere tar kontakt og vil at de skal informere og delta i møter de er med på. 

Landirektøren i Nepal er redd pandemien vil gjøre at mange, spesielt jenter, ikke kommer tilbake til skolen etter pandemien. Flere vil bli giftet bort, og mange vil begynne å arbeide. 

– Pandemien vil gjøre gapet mellom rike og fattige enda større. Folk i byene har tilgang på internett og kan følge undervisning. Bare her er det stor forskjell, og den blir større. I Strømmestiftelsen vil vi bygge ned denne avstanden. Derfor har vi skoleklubber der vi underviser for å hjelpe barna slik at de ganske raskt kan følge undervisningen når skolene åpner igjen. Her bidrar også Samvad-programmet på en god måte, sier Ramesh Shrestha.


 

Tekst: Egil Mongstad
Foto: Strømmestiftelsen