Forside S-magasinet nr 1-2022 (2582x3431)
Forside Strømmestiftelsens magasin nr 1 2022: Elipendo gleder seg over mulighetene det å lage mat gir henne. Foto: Maia Sunniva Finnestrand

S-magasinet nr 1-2022

Hver dag gjør tusenvis av mennesker verden over en innsats for å bekjempe fattigdom og nød. Når terroren rammer, når krigen tvinger deg på flukt, når pandemien stenger ned skoler og markeder. Midt oppi alt det som kan synes håpløst, finnes det håp og mennesker som ikke gir opp kampen for trygghet, frihet og likeverd. I dette bladet møter du noen av dem.

Last ned PDF