Tre veier ut av krisen

Erik Lunde
Generalsekretær Erik Lunde. Foto: Universitetet i Agder

Generalsekretæren mener: Jeg og du kan være leie av nedstenging og korona, men vi har i det minste mat på bordet.

Testing, isolasjon, karantene og smittesporing.  Stengte tilbud, sosial avstand og smittevern. Vi nordmenn har kjent på konsekvensene av pandemien, vi også. De siste månedene har liketil strømpriskrisen lagt stein til byrden. Likevel vil jeg hevde at vi er utrolig heldige her i Norge. Vi har koronakompensasjon, lønn under permitteringer og lærere som har holdt skolene i gang.  

Flytter du blikket sørover, vekk fra den oljesmurte velferdsstaten vår, til den afrikanske landsbygda, så ser du de virkelig brutale konsekvensene av pandemien. Vi i Strømmestiftelsen har kartlagt hvordan covid-19 og koronatiltakene har påvirket lokalsamfunnene i Øst- og Vest-Afrika, der vi driver utviklingsprogrammer. Denne kunnskapen har vi samlet i «Poverty Report 2021», som vi la frem i midten av januar. Den viser at situasjonen er mye verre enn før pandemien. Utviklingen er satt mange år tilbake, og den ekstreme fattigdommen øker. Tiltakene har rast med hard hånd over små samfunn på landsbygda, som ikke engang har sett snurten av koronasmitte.

En verden med mindre fattigdom og ulikhet står bedre rustet til å møte nye pandemier.
Å bekjempe fattigdom er verdens immunforsvar. 

De som bor der spiser mindre mat enn før. Mange spiser såkornet de trenger for å dyrke egen mat. Veldig mange har mistet levebrødet og jobbene sine. Barn har ikke fått gå på skolen på lange tider, helt opp i to år i Uganda. Nedstengingen av samfunnene og alle tiltakene har ført til at vold og seksuelle overgrep øker drastisk. Kort sagt, de som hadde det verst fra før, har fått det verre. Mye verre. 

Strømmestiftelsen ser at vi selv må gjøre endringer for å svare på denne nye, humanitære krisen. Derfor starter vi nå matutdeling til familier med barn i hurtigskolene våre. Det gjør samtidig at det langsiktige utviklingsarbeidet vårt kan holde frem. For rapporten maler ikke bare et svart bilde av situasjonen, den peker også på tre faktorer som en vei ut av krisen. 

I Strømmestiftelsen arbeider vi etter mantraet «veien ut av fattigdom starter første skoledag». 

For det første må vi øke matsikkerhet. Derfor deler vi ut mat, samtidig som vi må satse på å øke den lokale matproduksjonen med klimatilpasset jordbruk. 

For det andre ser vi at det må satses betydelig på utdanning, for å unngå en tapt generasjon skolebarn. I Strømmestiftelsen arbeider vi etter mantraet «veien ut av fattigdom starter første skoledag». 

For det tredje må lokalsamfunnene styrkes. Ifølge undersøkelsene våre står man mye sterkere i møte med kriser, hvis man er med i et sterkt og godt organisert lokalsamfunn. Spare- og lånegruppene våre er et eksempel som har gitt samhold, større økonomisk sikkerhet og delt kunnskap om smittevern. De som står sammen, klarer seg bedre. 

I Norge har debatten om korona i den tredje verden handlet om vaksinefordeling. Effekten av tiltakene blir ikke nevnt. For de fattigste i verden er lockdown ensbetydende med å måtte klare seg selv – med det lille man har. Snart to år inn i pandemien ser vi nå hvor drastiske konsekvenser dette gir.  

En verden med mindre fattigdom og ulikhet står bedre rustet til å møte nye pandemier. Å bekjempe fattigdom er verdens immunforsvar. 


Tekst: Erik Lunde
Foto: Universitetet i Agder
Oppdatert torsdag 24. mars 2022