Leder: En livslinje av håp

Egil Mongstad
Redaktør Egil Mongstad

Vi - og alle dere - er en viktig brikke i kampen for for rettferdighet, trygghet og likhet for alle mennesker.  Vi ønsker å gi håp - og vårt mål er en verden uten fattigdom.

"Vi skal stå i det, levere og forlenge en livslinje av håp", sa FNs generalsekretær António Guterres etter at Russland brukte sitt veto på å stemme ned et forslag om å fordømme invasjonen og krigføringen i Ukraina.   

FNs generalsekretær tenkte nok på den viktige rollen FN har i dette bildet, og de tusenvis av medarbeidere som daglig gjør en stor innsats i kampen for fred og i kampen mot fattigdom over hele verden.

I denne kampen står også Strømmestiftelsen. Hver eneste dag er vi sammen med våre samarbeidspartnere, ute i landsbyer, i byer og tettsteder. Gjennom vårt arbeid går vi side ved side med mennesker som har tatt opp kampen mot urett og fattigdom. Vi er en viktig brikke i dette store bildet av mennesker og organisasjoner som hver eneste dag kjemper for rettferdighet, trygghet og likhet for alle mennesker.  

Vårt mål er en verden uten fattigdom der det ikke lenger er bruk for bistand. Skal vi klare det må det politisk kløkt og vilje til. Pandemien har satt kampen for å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030 kraftig tilbake. 

Derfor skal vi, sammen med alle dere, fortsette og stå i det, levere og forlenge en livslinje av håp, til mennesker vi arbeider med og for. Og vi skal fortsette å utfordre våre politikere til å gå sammen med oss i kampen for en verden uten fattigdom.  


Egil Mongstad
Redaktør