Leder: 45 år og mye ugjort

Egil Mongstad
Redaktør Egil Mongstad


Som ved starten for 45 år siden, er Strømmestiftelsens mål fortsatt å bekjempe fattigdom. Vi fortsetter og er ydmyke for oppdraget.

I år er det 45 år siden Strømmestiftelsen ble stiftet. Da kapellan i domkirken i Kristiansand Olav Kristian Strømme døde i 1976, var det nevøen, Gunnar Strømme, som tok ballen. Han fortsatte arbeidet og la grunnlaget for det som i dag er en av Norges største bistandsorganisasjoner.

Mye har endret seg siden de første – og kanskje noe usikre, men samtidig visjonære – stegene den gang. Arven skulle føres videre. Og hele tiden har målet vært å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Siden starten har Strømmestiftelsen, og alle som har gått sammen med oss og støttet arbeidet vårt, gått side om side med de fattige og kjempet sammen med dem.

Gjennom flere tiår, og med en målrettet global innsats, har kampen mot fattigdom gitt gode resultater. Antall fattige mennesker verden over er kraftig redusert. Men nå øker fattigdommen. Pandemien sender flere hundre millioner mennesker ut i ny fattigdom. Folk mister levebrød og inntekt. De økonomiske konsekvensene er dramatiske, både lokalt, nasjonalt og globalt. Utdanning stopper opp, og barn slutter på skolen. «Pandemibarna», som du kan lese om i dette bladet, er et nytt ord som har dukket opp i Uganda i kjølvannet av pandemien.

Som ved starten for 45 år siden, er Strømmestiftelsens mål fortsatt å bekjempe fattigdom. Vi fortsetter og er ydmyke for oppdraget.


Egil Mongstad
Redaktør