2021-uganda-palorinya-refugee-camp-gloria-photo-sofi-lundin-(6)
I Uganda er flyktninger garantert retten til arbeid og bevegelsesfrihet, og de bor i bosetninger i stedet for i flyktningleirer. Foto: Sofi Lundin

Unik flyktningpolitikk

Uganda har rundt 1,5 millioner flyktninger, flere enn i noe annet land i Afrika. Landet har fått ros for sin sjenerøse holdning.

kartmarkor-magentaUGANDA, Palorinya

 


 De fleste flyktningene kommer fra Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo (DRC), Burundi og Somalia. Palorinya er den nest største bosettingen for flyktninger i Uganda. Rundt 80 prosent av flyktningene her er kvinner og barn.

Uganda har fått ros for sin sjenerøse flyktningpolitikk. Ifølge landets flyktninglov fra 2006 er flyktninger garantert retten til arbeid og bevegelsesfrihet, og de bor i bosetninger i stedet for i flyktningleirer. 

Pandemien har ført til redusert matforsyning i bosetningene. I en undersøkelse som har kartlagt flyktningenes situasjon forteller 64 prosent av intervjuobjektene at de regelmessig går tom for mat. Mindre mat og økt fattigdom har ført til kraftig økning i prostitusjon, barneekteskap og selvmord.  

– Jeg er veldig bekymret for at flyktningers levevilkår ikke bare blir dårligere, men helt uholdbare, sier FNs høykommissær for flyktninger i Uganda, Joel Boutroue. 


Tekst og foto: Sofi Lundin
2021-uganda-palorinya-refugee-camp-ali-photo-sofi-lundin-(2)

Kritisk for ungdommers mentale helse

Ali (22) sitter og blar i sin bibel. Han har vært foreldreløs siden han var liten, og vokste opp hos bestemor. 
– Det verste med å være ung flyktning er at det er total mangel på muligheter. Jeg har ikke råd til skolegang, og det er lite å holde på med. 

– Det er mange organisasjoner her, men få har programmer som retter seg mot oss unge. Da koronaen kom, fikk vi beskjed om å ikke gå langt fra hjemmene våre. Men som flyktning er du avhengig av et sosialt liv for å ikke bli mentalt syk. Koronaen har gjort alt mye verre, sier han. 

2021-uganda-palorinya-refugee-camp-rose-photo-sofi-lundin-(5)

Ble truet med våpen og mistet huset

Rose (38) er alene med åtte barn. Hun forsøkte å forsørge  familien med å ta jobber utenfor bosetningen, men det gav ikke nok. Så bestemte jun seg for å reise tilbake til Sør-Sudan for å selge huset som de forlot. Men da hun kom dit, fant hun en annen familie i huset.

– Jeg prøvde å fortelle dem at huset er mitt, men de truet meg med våpen. Siden jeg mistet papirene på huset i krigen, kunne jeg ikke bevise at det var mitt. Jeg reiste tomhendt tilbake til Uganda. Men det er vanskelig her. Jeg drømmer om fred i Sør-Sudan. Da drar jeg hjem igjen, sier hun.  

To millioner på flukt 

Ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) fra august 2021, er det to millioner mennesker på flukt i Uganda. 125 000 av dem bor i Palorinya. 

 

Oppdatert tirsdag 22. mars 2022