2021-uganda-palorinya-refugee-camp-annet-photo-sofi-lundin-(1)
Annet (19) sammen med sin kontaktperson Henry Kaya som jobber som terapeut i Palorinya gjennom Strømmestiftelsens prosjekt for mental helse. Foto: Sofi Lundin

Flyktet med syk mor

I skyggen av noen trær sitter Annet (19). Hun har hendene fast knyttet i fanget. Det er varmt, og svetten renner.  For noen måneder siden giftet hun seg. Hun trodde alt skulle bli bedre.

kartmarkor-magentaUGANDA, Palorinya

 


Da soldatene kom til hjembyen Kaju Keji, flyktet Annet sammen med sin syke mor. Hun rakk så vidt å komme til Uganda før moren døde. De siste årene har vært preget av stor usikkerhet. Hun er redd.

For noen måneder siden giftet hun seg. Hun trodde alt skulle bli bedre.  
– Men jeg tok feil. Han jeg giftet meg med har flere koner, og han drikker mye. Livet som kvinne her er tøft og jeg trodde han ville gi meg et godt liv. Nå ser alt mørkt ut. Jeg trenger noen å snakke med om alt det vanskelige, sier Annet. 

– Jeg har nettopp vært hos en ung jente som ba om hjelp fordi foreldrene hennes vil gifte henne bort.

Gifter bort unge jenter 
Ved siden av henne sitter Henry Kaya som er terapeut i prosjektet.  
– Vold, alkohol og traumer etter krigen er store utfordringer, og behovet for hjelp er enormt. Vi sliter med å hjelpe alle, sier Kaya. Han er selv flyktning og har jobbet som terapeut gjennom kirken hjemme i Sør-Sudan. 

– Jeg har nettopp vært hos en ung jente som ba om hjelp fordi foreldrene hennes vil gifte henne bort. Fattigdom gjør at unge jenter her blir koner og mødre istedenfor å fullføre skolen, sier han.  

– Koronaen har virkelig økt behovet for psykososial hjelp, og folk skriker etter hjelp.

Pandemien øker presset  
Koronapandemien har gjort at Uganda i lange perioder har vært nedstengt. Økt fattigdom, stor arbeidsledighet og usikkerhet for fremtiden gjør at flere sliter psykisk. Restriksjoner har hindret folk fra å ta arbeid, og flyktningene forteller at pandemien har redusert matrasjonene og skapt økt fattigdom.  

– Vi har ikke nok penger til å nå ut til alle som trenger oss, sier prosjektleder Joknas Bitekere i organisasjonen TPO, en av landets største organisasjoner som arbeider med psykisk helse.  

– Koronaen har virkelig økt behovet for psykososial hjelp, og folk skriker etter hjelp. Samtidig har korona vært med å redusere stigmaet knyttet til mentale lidelser. Det er positivt og gjør at mange forstår at mental helse er svært viktig, sier Joknas.  
 


Tekst og foto: Sofi Lundin

To millioner på flukt 

Programmet Annet er med i gir flyktninger med behov for psykososial støtte en person som de kan forholde seg til. Er det behov for spesialbehandling og medisiner kan CEFORD tilkalle samarbeidspartnere som helseinstituttet MTI (Medical Teams International) og organisasjonen TPO (Restoring Hope Transforming Lives). De har jobbet med psykososial støtte til flyktninger i en årrekke.

 

Oppdatert tirsdag 22. mars 2022