s-magasinet-nr-3-2022-forside
Strømmestiftelsens magasin nr 3-2022. Fire kvinner i Bangladesh gleder seg over mulighetene selvhjelpsgruppa de er med i gir dem.

S-magasinet nr 3 2022

Fattigdommen har gode tider i en urolig verden, og krigen i Ukraina gjør at den globale fattigdommen øker. Mer enn noen sinne er det viktig å kjempe for rettferdighet. Gode ting kan skje når mange står sammen om det!

Last ned PDF