2019
Nå håper vi det ikke er lenge til vi snart kan møte barna igjen i skolene med programmene våre. Her en gutt fra en skole i Nepal. Bildet er tatt før pandemien. Foto: Egil Mongstad

Vil tenke fremover

Sri Lanka: Dharshini Croos, regionleder i Asia, planlegger hvordan man skal møte utfordringene som kommer etter pandemien.

Både i Nepal, Bangladesh og Sri Lanka er pandemien i skrivende stund økende og gjør arbeidet mer krevende.  Noen steder har det ført til redusert aktivitet. 
– Likevel har vi –  til tross for nedstenginger, reiserestriksjoner, eksterne og interne sikkerhetstiltak og direktiv fra myndighetene –  holdt arbeidet i gang. De fleste ved regionskontoret i Colombo på Sri Lanka har hjemmekontor, og det samme gjelder våre landkontorer i regionen. Samtidig har kontoret her i Colombo vært åpent, og vi har delt på å være der for å ivareta viktige funksjoner, sier Croos.

 Gjøre jobben
Hun forteller at all møteaktivitet skjer på nett og at besøk til prosjektene er utsatt og ivaretatt av våre lokale samarbeidspartnere.
– Pandemien er utfordrende, men vi hadde strevd enda mer uten vår desentraliserte struktur. Men fordi våre samarbeidspartnere lever og bor i prosjektområdene og tett med målgruppene våre, har vi stort sett kunnet gjøre jobben vår. Det er virkelig en stor fordel for oss nå, sier regionleder Dharshini Croos, (bildet til venstre) i Sri Lanka.

Skolehverdag
– Alle rammes av pandemien, men vi har forsøkt å opprettholde en aktivitet. Skolene er stengt, og noen steder er TV og radio tatt i bruk. Men ikke alle har tilgang til det. På disse stedene har vi samlet barn og unge i mindre grupper og utfordret tidligere Samvad- og Shonglap-jenter, samt andre kvalifiserte, til å undervise. Vi underviser ikke bare tall og bokstaver, men også om pandemien og om helse og god hygiene. I Bangladesh har vi opprettet barneklubber. Vi aktiviserer barna, bruker leker og arbeider i små grupper med god avstand. Slik har vi holdt oppe aktiviteter, og engasjert barna noe som også bidrar til at barna er forberedt til å møte skolehverdagen når skolene åpner igjen, sier Croos. 


Vi underviser ikke bare tall og bokstaver, men også om pandemien, helse og hygiene
Dharshini Croos

Ser fremover
For barna rammes hardt, og den nye pandemibølgen vil forsterke det.
– Det vi ser, er at antall barneekteskap og vold mot kvinner og jenter øker. I 2020 gjorde vi en undersøkelse som bekreftet dette. Den viste tap av arbeidsplasser, arbeid og inntekt. Nå når smitten er økende vil ikke dette stoppe, og vi har enda ikke sett følgene av hva det betyr, sier regiondirektøren.
Nå vil hun se fremover. Hun arbeider tett med lokalsamfunn, våre samarbeidspartnere og familier for hvordan man skal møte utfordringer og behov som kommer etter at denne pandemibølgen har lagt seg.

– Det blir en stor og viktig oppgave, sier hun.


Tekst:  Surani Perera — Colombo, Sri Lanka