Gå til innhold Gå til navigasjon

Samvad redder jenter!

Samvad redder jenter!
Kasteløs, men kampklar. Utdanning er løsningen. Samvad forandrer liv.

Som giver i Strømmestiftelsen redder du jenter fra barneekteskap, menneskehandel og undertrykkelse. Utdanningsprogrammet Samvad gjør jenter til sjef i eget liv!

Marna og Mia Charlotte i Motherhood er ikke alene om å bli begeistret i møte med kurset Samvad som forandrer unge jenters liv for alltid. 

SAMVAD HAR OPPSIKTSVEKKENDE GODE RESULTATER: 

  • Barneekteskap reduseres dramatisk der det er Samvad-grupper.
  • Den første kommunen i Nepal har erklært seg som barneekteskapfri sone etter Samvadungdommenes innsats.
  • Det blir mindre kastediskriminering der Samvad gjennomføres.
  • Ungdom får en jobb og inntekt i lokalsamfunnet og slipper dermed å emigrere til India eller Midtøsten.
  • Ved å informere om farene ved menneskehandel, er det færre jenter og deres familier som velger å selge barna. Det skal ikke være lett å lure en Samvad-jente inn i prostitusjon!
  • Svært mange kommer tilbake til skolen og får en utdanning.

Hva er Samvad?

Samvad er en ettårig utdanning Strømmestiftelsen driver i Nepal. Ordet "Samvad" betyr dialog på nepali.

Samvad er for ungdom som har droppet ut av skolen. Det er flest kasteløse, men i Samvad-gruppene blandes ungdom fra de ulike kastene. Slik lærer ungdommene å jobbe sammen, uavhengig av kaste. De påvirker også sine foreldre, slik at forandringen som starter med ungdommene fortsetter i familien og tilslutt kan endre hele landsbyen.

Hva lærer de på Samvad?

Samvad-kurset er tredelt:

  • Det første halve året med Samvad lærer ungdommene om livsmestring og grunnleggende forhold i familie og lokalsamfunn, som renslighet og  hygiene. De lærer om hvilke rettigheter de har, og hvordan man kan beskytte seg mot vold og undertrykkelse. Det er sterkt fokus på hvordan de kan unngå menneskehandel, prostitusjon og slavearbeid. Ikke minst lærer de å tro på seg selv, sine egne valg og ferdigheter.
  • De neste tre månedene får ungdommene lese- og skriveopplæring. Opplegget er tilpasset kunnskapen de ulike deltakerne tar med seg inn i kurset.
  • De siste tre månedene får de opplæring i ulike yrker. Her er fokuset å skape en varig inntekt for ungdommene.

Ungdommene er selv med på å forme opplegget. De skal analysere og reflektere over hva de kan gjøre for å bedre sine egne liv. Det er et viktig mål å få ungdom, som ikke har fullført grunnskolen, tilbake i den offentlige skolen.

Vi bygger også opp et lokalt støtteteam for ungdommene. Her sitter innflytelsesrike personer i landsbyen sammen med ungdommene og diskuterer viktige saker for lokalsamfunnet. Dette bidrar også til at forandringen gjennom Samvad når flere, og går over lengre tid. Ungdommene blir viktige endringsagenter i sine egne – og andres – liv.

Hva skjer etter Samvad?

Etter Samvad har ungdommene fått større selvtillit.

De organiserer seg, slik at de kan kjempe for sine egne rettigheter og jobbe mot menneskehandel. De får mulighet til å påvirke politikere, og får mer innflytelse i lokalsamfunnet. Ungdommene blir rett og slett rollemodeller i det samfunnet de en gang var utstøtt fra.

Slik får enda flere hjelp til et bedre liv.