2021-uganda-palorinya-flyktninger-alison-og-gift-foto-sofi-lundin (967x992)
Pappa Alison (29) og sønnen Gift (6) er flyktninger fra krigen i Sør-Sudan. Nå får begge hjelp gjennom Strømmestiftelsen. Foto: Sofi Lundin

Begge går for å lære

Hver eneste dag går pappa Alison og sønnen Gift til barnehagen i bosettingen for flyktninger fra Sør-Sudan. Gift får undervisning av en entusiastisk lærer, mens pappa skal på foreldrekurs.

kartmarkor-magentaUGANDA, Palorinya
Tekst og foto: Sofi Lundin


Lyden av syngende barnestemmer høres lang vei fra det åpne klasserommet der Leya Jogo akkurat har begynt dagens undervisning. Solen kaster skygger inn på det harde jordgulvet der barna har tatt plass på et teppe for å følge Leyas time. Hun var lærer i Sør-Sudan før hun ble flyktning i Uganda. Da hun så det store behovet for å gi barn utdanning gikk hun sammen med andre lærere for å starte undervisning i Palorinya. 

Entusiastisk lærer
– Barna her har et stort behov for utdanning. De fleste foreldre har ikke har råd til å sende barna sine på skolen. Da pandemien kom, ble behovet enda større, og daglig har jeg hatt undervisning hjemme hos folk, sier Leya. 

For noen måneder siden ble hun lærer i undervisningsprosjektet som Strømmestiftelsen startet og driver i samarbeid med den lokale organisasjonen RICE-West Nile. Så langt får 540 barn undervisning av Leya og de andre lærerne i flyktningebosetningen Palorinya.

Hjelper barn og foreldre
– I samarbeid med lokale kirker har vi etablert en rekke undervisningssenter i bosettingen. Barna får undervisning daglig, og vi tilbyr foreldrene kurs i hvordan de kan sette i gang tiltak som kan gi en inntekt. De får også tips om hvordan de på best mulig måte kan være en støtte for barna sine, sier Faith Atayo, som er programkoordinator for utdanningsprogrammet til RICE-West Nile. 

Siden Ugandas myndigheter lettet på koronarestriksjonene igjen, har undervisningssenterne åpnet på nytt med plass til rundt 30 elever. 
Seksårige Gift Lomuja sitter i midten av flokken og strekker hånda i været på hvert spørsmål som læreren stiller. Det er tydelig at han er glad i skolen, og det er faren hans, Alison Duku enig i.
– Utdanning betyr alt, og det er så viktig for barnas fremtid, sier han.


 
2021-uganda-palorinya-flyktninger-skole-leya-jogo-foto-sofi-lundin
Under pandemien gikk lærer Leya Jogo hver dag rundt for å underviseflyktningebarna hjemme. Nå kan hun endelig fylle klasserommene med barn igjen. Foto: Sofi Lundin

Alison (29) har tre barn mellom fire og ni år. Som forelder i Palorinya har han slitt med å ha nok penger til å dekke skoleutgiftene, og Gift er i dag en del av programmet som Strømmestiftelsen driver. 
– Skolepengene som foreldrene må betale i den offentlige skolen er høy, og kvaliteten på undervisningen er ofte dårlig. Mange ganger har de offentlige skolene ikke engang klasserom, så når det regner må elevene gå hjem, sier Alison. Han var tidligere selv lærer hjemme i Sør-Sudan. 

Foreldrekurs
Når Gift er på skolen, kan pappa delta på foreldrekurs. 
– Der har jeg lært mye, også om hvordan man på best mulig måte oppdrar barn. Nå føler jeg at jeg håndterer utfordringene som forelder på en bedre måte, sier han. 

Dagene begynner med bønn og avsluttes med sang. Det er som oftest fulle klasserom, og hver eneste dag får lærerne spørsmål fra foreldre som ønsker å sende barn sine til barnehagen eller skolen.
– Behovet for plasser er enormt stort. Dessverre får vi bare dekket en del av det. Vi sliter også med at vi har for lite skolemateriell for å kunne gi barna den best mulige undervisningen, men vi gjør det beste ut av det vi har. Det er viktig at vi kan kan støtte barna våre, sier lærer Leya Jogo.