2021-erik-lunde-kaffekoppen
– Å bekjempe fattigdom er en enorm oppgave, og Strømmestiftelsen er én aktør i dette store prosjektet, sier generalsekretær i Strømmestiftelsen, Erik Lunde.

Kaffekoppen: Fattigdomsbekjemperen

I dag har vi tatt en kaffeprat med generalsekretær Erik Lunde, som har lagt partipolitikken på hylla. Nå skal han bruke hverdagen til å bekjempe fattigdom.

kaffekopp_1000x975

 

 

Tekst og foto: Egil MongstadJeg er så privilegert! Denne jobben må være en av de viktigste som finnes, sier Erik Lunde, med et stort smil.  

I august begynte trebarnsfaren på det han kaller for verdens mest spennende jobb. Da tok han fatt på jobben som generalsekretær i Strømmestiftelsen. Han hadde pappapermisjon fra jobben som statssekretær i Barne- og familiedepartementet. Pendlingen fra og til Oslo var satt på stopp. Da stillingen som generalsekretær ble ledig, ble det en mulighet til å flytte hjem for godt.  

Et privilegium 
Nå er han på plass i Strømmestiftelsens lokaler i Kristiansand. Herfra skal han lede stiftelsens arbeid med over 150 ansatte ute og i Kristiansand. 
– Å bekjempe fattigdom er en enorm oppgave, og Strømmestiftelsen er én aktør i dette store prosjektet. Sammen med statlige myndigheter, andre organisasjoner, næringsliv, og ikke minst sammen med de fattige og dem ute i prosjektene, skal vi gjøre det vi kan for at mennesker kan komme ut av fattigdom. Det er en enorm oppgave, og et privilegium å være med på, sier Lunde.  
Han holder et fast grep om den varme kaffekoppen med begge hendene.  
– Det er ikke favorittdrikken, men det går når det må, sier han og smiler. Utenfor har årstiden begynt å sette spor, og blader i høstens farger faller fra tærne i Wergelands-parken. 

Utdanning og jobb 
– Alle mennesker er født frie, med samme muligheter og samme rettigheter. Det betyr noe. Pandemien har gjort flere fattige og gjort det mer krevende å nå målsettingen om å utrydde ekstrem fattigdom innen 2030. Men vi står i denne kampen. Med utdanning og jobbskaping skal vi være en viktig bidragsyter. Veien ut av fattigdom starter første skoledag. Derfor er utdanning avgjørende. Det samme er det å ha et arbeid å gå til, sier Lunde.  
Han er opptatt av at vi kan skape grønne og bærekraftige jobber som ikke ødelegger verken klima eller miljø. 
– For fremtiden vår er det helt avgjørende, sier Lunde som tidligere har arbeidet som politisk og internasjonal rådgiver i miljøstiftelsen Zero.  

Liker å løpe 
Han vokste opp i Risør. Far var sjømann og seilte i utenriksfart og mor var hjemmeværende.   
Hjemme i hagen lekte han prest med nabobarna. Han er glad i quiz og hagearbeid, og han liker å løpe – og han løper langt. Over 1700 kilometer til nå i år. Han har ikke helt tallet, men han har vært med på minst 10 maraton, det siste for noen måneder siden på Vestlandet.  
– Å løpe gir meg energi og avkobling. Ofte kan jeg komme på ting og finne løsninger på utfordringer når jeg løper. Og så er det fotball. Tottenham er klubben fremfor noen, en klubb han har levd trofast med siden oktober 1990 da de slo Nottingham 2-1.  

– Giverne våre er selve grunnfjellet i Strømmestiftelsen og helt avgjørende for at vi kan gjøre denne jobben, sier Lunde.

Politikeren 
Lunde er utdannet teolog fra Universitetet i Oslo. Han har studert ledelse, makt og mening, og informasjon og informasjonsledelse ved Handelshøgskolen BI. Han har også rukket å få med seg en bachelorgrad i kultur og samfunnsfag.   
Bare 16 år gammel deltok han på sitt første landsmøte i Kristelig Folkeparti. Siden har det blitt mange flere. I 2000 ble han valgt til nestleder i KrFU. Og siden har den politiske løpebanen tatt han til byrådet i Oslo. Han var informasjonsrådgiver til sin partikollega Jon Lilletun, og i 2005, bare 25 år gammel, ble han informasjonssjef i KrF, en jobb han hadde frem til 2010. Senere har han vært strategisk rådgiver for partiet og skrevet en rekke bøker.  

Hjelp til Selvhjelp 
– En verden med mindre ulikheter og uten fattigdom vil være en mer stabil verden. Klarer vi ikke å gjøre noe med fattigdommen, klarer vi heller ikke å skape en trygg verden, sier han. 
Generalsekretæren er ikke i tvil om at vi er på riktig vei. Barnedødeligheten er redusert, levealderen er økt og flere barn er på skole. Nesten hver eneste dag snakker han med kolleger og medarbeidere ute i regionen som arbeider sammen med lokalbefolkning med utdanning og jobb og for å bekjempe fattigdom.  
– Det handler om å gi hjelp til selvhjelp, sier Lunde. Han er svært takknemlig for alle som støtter dette oppdraget. 
– Giverne våre er selve grunnfjellet i Strømmestiftelsen og helt avgjørende for at vi kan gjøre denne jobben, sier Lunde.  

En trygg og stabil verden 
Nå overtar han rattet i en stiftelse som drives ut fra at hvert menneske har en ukrenkelig verdi, forankret i en kristen sosialetikk.  
– Arbeidet vårt startet på et sett verdier som er større enn oss selv, og jeg tror folk, med ulik bakgrunn, setter pris på at Strømmestiftelsen fortsatt blir drevet ut fra et verdigrunnlag, sier generalsekretæren. 

Partipolitikken har han parkert nå, men den politiske erfaringen tar han med seg.  
– Det er en styrke at vi kjenner det politiske landskapet. Strømmestiftelsen skal være en tydelig stemme og vi skal være med å påvirke og kjempe for rettferdighet for verdens fattige og skape en verden uten fattigdom. Får vi ikke det til vil vi heller ikke få til en stabil, trygg og rettferdig verden, sier Erik Lunde.