2021-uganda-funksjonshemmede-barn-tegnsprak (1786x1313)
I en landsby i Uganda jobber Sumalli Stephen, (bak til venstre) for at flere barn med funksjonshemming skal inn i skolen. Det er viktig, sier han.

Hjertevenn: Lærer barn tegnspråk i Uganda

Bare to prosent av funksjonshemmede barn i fattige land går på skole. Heldigvis finnes lærere som Sumalli Stephen.

kartmarkor-magentaUGANDA

 


Det skal ikke være sånn at barn med nedsatt funksjonsevne blir holdt borte fra skolen! Jane er minst like smart og hardtarbeidende som de andre. Den eneste grunnen til at hun ikke fikk gå på skole var at hun ikke kan høre. Alle barn, uansett hvem de er, har rett til å gå på skole, sier Sumalli Stephen.

Ulike funksjonsnedsettelser
Som spesiallærer på en barneskole på landsbygda i Uganda har han ekstra omsorg for seks av elevene. Fire av dem har nedsatt hørsel, en har en psykisk utviklingshemming, og en har albinisme. 
Albinisme er en medfødt genetisk tilstand som fører til at kroppen ikke produserer nok av pigmentene som beskytter huden mot de farlige solstrålene, og gir huden farge.

– Albinisme krever ikke noe tilrettelagt opplæring. Men det er mye fordommer mot mennesker med albinisme. Flere steder er de i reell fare og barn med albinisme trenger ekstra beskyttelse. Mange har blitt ertet og utestengt, og du kan selv tenke deg hvordan et barn blir påvirket av å bli behandlet ekstremt dårlig over lang tid, sier Sumalli.

Inkluderende skole
Målet hans er at barna skal lære å lese og skrive og oppleve seg trygge og inkludert på skolen. 

Når Sumalli jobber for å få flere barn med ulike funksjonshemminger inn i skolen, er han del av et viktig arbeid som både Strømmestiftelsen og andre bistandsaktører har ekstra oppmerksomhet på. Ifølge Norad er det bare to prosent av barna med funksjonshemming i de fattigste landene som går på skole. Det gjør at barna mister mulighet til utdanning og jobb, og mange opplever en barndom i isolasjon. 

Lærer tegnspråk
– Vi må jobbe for at barna ikke blir sett på som en byrde, men ressurser. Da de fire barna med nedsatt hørsel kom til skolen var det ingen av dem som kunne tegn-til-tale, eller tegnspråk. Nå bruker alle tegn, sier læreren.
– Jeg er kjempeglad for at jeg får gå på skole. Nå har jeg venner og jeg lærer det samme som dem. Mamma og pappa trenger ikke å være flaue over meg. Når jeg bare fikk begynne på skolen, viste det seg at jeg faktisk er ganske flink. Bare vent og se! En dag skal jeg selv jobbe med barn! Det skal jeg klare, sier Jane med fingrene sine. 

– Jeg er glad for de barna vi har på skolen som nå får en bedre fremtid. Samtidig vet jeg at det er mange flere barn i deres situasjon. Vi må aldri gi oss med å gi alle barn muligheten til å være med, sier Sumalli. 

Tekst og foto: Barbra Nayiga Sebuyiira

hv-logo-rosa-med-slogan-hoyde

 

Som Hjertevenn hjelper du barn til en trygg hverdag, oppvekst og fremtid!
Gjennom barnehager og skoler hjelper Strømmestiftelsen barn i noen av verdens fattigste land. 

Les mer om Hjertevenn-fadder