heart-hands-istock-1202093022

Fra nært og fjernt

Her kan du lese noen koselige småsaker som vi har lyst til å dele med deg, blant annet om lærere i Sør-Sudan som har gått mil etter mil, samt engasjerte folkehøgskoleelever i Norge.

2019 Kuron South Sudan
Barn fra barneskolen i Kuron

Gikk mange mil for å undervise

Under pandemien har lærere ved Fredslandsbyen i Kuron, i Sør-Sudan gått mil etter mil til fots for å undervise barn under trær, i skogholt og i avsidesliggende landsbyer.

– Da skolene stengt måtte vi finne nye måter å undervise barna på. Vi begynte å reise ut i områdene rundt landsbyen. Tre ganger i uka møtte lærerne våre skolebarna. Flere barn hadde aldri satt sine ben på en skole, andre fikk en sjanse til å fullføre sitt årskull og ta eksamen, forteller rektor Sebit Atanga. I alt underviste vi over 2000 barn denne perioden, fem ganger flere enn hva vi kan undervise under normale forhold, forteller Atanga.

Kuron ligger i Øst Equatoria. Prosjektet støttes av Strømmestiftelsen og drives av biskop Paride Taban.

2019 Kuron South Sudan

Rektor Sebit Atanga med elever fra skolen i Kuron.

2019 Kuron South Sudan

Rektor ved førskolen, Priaca Chandia

2021 Lundheim Folkehøgskole

Lundheim folkehøgskule

Koronapandemi til tross. Ved Lundheim Folkehøgskule har fantasien bløma. Med Halloween-løype og elevkveld var grunnlaget lagt for, også eit godt resultat til Strømmestiftelsens prosjektet «Sjef i eget liv». Nokre av tiltaka skjedde på nett, og andre fysisk, som Solidaritetsmarsjen. Til saman har skulen samla inn 118 000 kroner til prosjektet.

Me let oss imponera og takkar for strålande innsats!

På bildet: F.v. Sunniva Tveita og Camilla Schjølberg
2021 Agder Folkehøgskole

Unge tek ansvar

Prosjektet «Grønne jobber i Mali» engasjerer elevane ved Agder folkehøgskule. Bingo, kakesalg, salg av brukte kler, restaurant med bordbestilling og menykart i matsalen, og sponsorløp var berre nokre av aktivitetane som har samla inn 177 201 kroner til prosjektet.

Me takkar alle for kjempegod og imponerande innsats!

På bildet: F.v. Gunnhild Berg og Kristine Schytte Hagebakken