anne-grete-og-rune-ester-storve-johansens-slektninger
Vi er glade for at grandtante Ester valgte å testamentere. Slik kommer verdien etter henne mange andre til gode, sier Anne Grete og mannen Rune.

Esters hjertesak lever videre

Testamentarisk gave: – Så fint at min grandtante valgte å tilgodese Strømmestiftelsen i sitt testamente! Det er godt å vite at det hun etterlot seg vil komme mange til gode, forteller Anne Grete.

kartmarkor-magentaNORGE, Oslo

Tekst og foto: Turid Skjævestad


Ester Jørve Johansen ble 91 år gammel. 
– I testamentet etter henne ble kirken på Haugerud, Frelsesarmeen og Strømmestiftelsen hver for seg tilgodesett med et betydelig beløp, sier Esters grandniese Anne Grete og mannen Rune. Etter Esters ønske har de stått for bo-oppgjøret. 
– Min grandtante var et varmt og raust menneske, men også en sterk og bestemt dame. Hun hadde et godt lag med barn og kom lett i kontakt med andre, forteller Anne Grete. 

Ester og mannen Henry fikk aldri egne barn. Kanskje var det derfor hun ble Hjertevennfadder i Strømmestiftelsen, for mange år siden. Og kanskje var det fordi hun var så glad i barn, at hun også øremerket sin testamentariske gave til arbeid blant barn. 
Hun og mannen skrev sitt første testamente allerede da Ester var 29 år gammel. Senere endret de testamentet flere ganger– hver gang med sine hjertesaker som arvinger, enten det var enkeltpersoner eller organisasjoner. 

– Grandtante Ester var lett å bli glad i. Vi er så glade og takknemlige for at hennes arv vil komme så mange til gode.

Ekteparet levde et spennende liv. De reiste mye og bodde blant annet flere år i USA. I sin ungdom jobbet Ester på vaskeriet Velvask, sam-
tidig som hun gikk på handelsskolen. I USA jobbet hun som helsearbeider, og mannen jobbet som elektriker. 

Etter et stort jordskjelv i Jugoslavia i 1963 ble Henry sendt dit for å hjelpe til med gjenoppbyggingen, og Ester ble med i perioder. Henry døde i 1995.
– 88 år gammel flyttet hun inn i ny leilighet på Tveita. Der ble Anne Grete og Rune nesten naboer med Ester. Helt frem til hun døde var de hennes nærmeste. 
– Grandtante Ester var lett å bli glad i. Vi er så glade og takknemlige for at hennes arv vil komme så mange til gode, uttrykker Anne Grete. 

Rune legger til at det er fornuftig å skrive testamente, og helst bør en gjøre det før det kan være for sent. 
– I testamentet fører du opp de som du vil skal få en gave etter deg. Når slike ting er nedfelt i et testamente så blir det ikke noe tull når arven skal fordeles, sier Rune. 
Arven som tilfaller Strømmestiftelsen, er på nesten en millioner kroner, og vil gi utdanning og et bedre liv til veldig mange barn i stiftelsens prosjekter i Afrika og Asia. Ester døde 22. juli 2020, 91 år gammel.  
Vi lyser fred over hennes minne. 

ester-storve-johansen
 


 

Turid Skjævestad
Bildetekst og fotokreditt . Foto: Fornavn Etternavn

Ydmyk og takknemlig.

Jeg blir ydmyk, takknemlig og full av respekt når jeg får vite at Strømmestiftelsen er tilgodesett i et testament, sier Turid Skjævestad, kontaktperson for arv og testament hos Strømmestiftelsen.

 – Etter å ha jobbet med testamentariske gaver i flere år i Strømmestiftelsen har jeg hatt gleden av å møte noen av dem som forteller at de har tatt oss med i sitt testament. Noen ganger har jeg også møtt nær familie eller andre arvinger. Dette har vært viktige møter hvor jeg har fått uttrykke vår takknemlighet over at testator har valgt å gi en gave til Strømmestiftelsens arbeid, forteller Skjævestad. 

Det er ikke så vanskelig å skrive et testament, men husk det er din vilje som skal komme frem. Du må selv signere, og testamentet skal være skriftlig attestert av to vitner over 18 år. Vitnene og deres familier må ikke være tilgodesett i testamentet. 
– Når du velger å tilgodese Strømmestiftelsen, med et lite eller stort beløp, vil vi sørge for at gaven blir brukt i arbeidet med å hjelpe mennesker ut av fattigdom. Vi følger innsamlingskontrollens strenge retningslinjer og forvalter midlene på en trygg og forsvarlig måte, forteller Turid Skjævestad. 

Har du spørsmål når det gjelder testament? Ta kontakt med Turid Skjævestad på telefon 38 12 75 00.   Du kan også sende en e-post til testament@strommestiftelsen.no.