Alle fortjener en rettferdig sjanse

round-question-mark-magenta

Vi spurte fem unge om hvordan vi kan gjøre verden mer rettferdig. Her kan du lese hva de svarte.

Dette er spørsmålene:

 1. Mener du det er viktig å drive bistand, og i tilfelle hvorfor?
 2. Hva kan en mer globalisert verden tilføre vårt samfunn?
 3. Hvilken julegave for verden ville du ønsket deg?

NOkartmarkor-magentaRGE, Mandal
Tekst og foto: Egil Mongstad


 

2021-hannah-eriksen-bolstad-(19)-drammen

Hannah Eriksen Bolstad (19), Drammen

 1. Det er viktig fordi det er så mange som trenger hjelp. Det lever så mange i ekstrem fattigdom som de ikke kommer seg ut av uten hjelp.
 2. Det vil skape mer toleranse, mindre fremmedfrykt og mer aksept for hverandres kulturer. 
 3. At vi skal ta klimakrisen mer på alvor, og gjøre mer for å redde jorda. Vil du hjelpe, kan du gi en gave til Strømmestiftelsen eller UNICEF.
2021-oyvind-stromme-(19)-kristiansand

Øyvind Strømme (19), Kristiansand

 1. Bistand er viktig, men det må gjøres riktig slik at folk får den hjelpen de trenger for å komme i gang. 
 2. Det vil gi oss flere synspunkt fra ulike ståsteder, og hjelpe oss til å se og forstå hverandre på en annen måte. Det skaper fellesskap og kan være med å forebygge konflikter. 
 3. Jeg ønsker at klima kommer mer på dagsorden, og at kampen mot klimaendringene vil bli en hjertesak for alle.  
2021-isabel-sinikic-(20)-lommedalen

Isabel Sinikic (19), Lommedalen

 1. Bistand er viktig fordi det hjelper folk i gang til å kjempe mot fattigdom, og det bidrar til utvikling i de landene som får bistand. 
 2. Globalisering betyr at vi blir mer kjent med hverandre, med kulturer og hvordan vi kan kommunisere med hverandre og snakke om for eksempel menneskerettigheter. 
 3. At alle mennesker skal få grunnleggende utdanning.
2021-aleksander-knoll-(20)-slemmestad

Aleksander Knoll (20), Slemmestad

 1. Verden er urettferdig. Vi må hjelpe, og vi kan alle gjøre noe. Vi må utjevne de store forskjellene og hjelpe dem som har det verst. 
 2. Det vil gi oss større forståelse for hvordan folk lever andre steder i verden. Slik blir vi mindre fremmede for hverandre. 
 3. At vi kan nå bærekraftsmålene. At vi blir mer opptatt av hva som skjer andre steder i verden og at vi kan gjøre noe med uretten mange opplever. 
   
2021-marita-christiansen-(19)-bergen

Marita Christiansen (19), Bergen

 1. Alle fortjener en rettferdig sjanse. Verden er urettferdig. Bistand bidrar til at alle får like muligheter. 
 2. Et globalisert samfunn er bra. I fellesskap får vi til enda mer. Det gir oss nye tanker, og vi kan finne felles løsninger og hjelpe oss til å lære mer om og av hverandre. 
 3. Jeg ønsker meg mer godhet, mer samarbeid og at vi kan stå sammen i solidaritet med hverandre.