2015 Niger collects water
Unge jenter henter vann

Verden i bilder

Her kan du se tre bilder som viser noe av dagliglivet, strevet og hverdagen til menneskene vi i Strømmestiftelsen arbeider sammen med.

NIGER
Vann (bildet over) er kilden til alt liv. Uten vann dør vil. Men svært mange av oss har ikke tilgang til rent vann. Tall fra FN viser at rundt 800 millioner mennesker ikke har tilgang til rent drikkevann. Hvor rent vannet er som kvinnene på dette bildet henter opp vet ikke jeg. Men brønnen er dyp, og jobben er tung. I denne landsbyen i Niger henter kvinnene vann flere ganger om dagen. I gjennomsnitt må en afrikansk kvinne gå seks kilometer om dagen for å finne vann.

Foto: Egil Mongstad

KAMAMMA  KAMAMMA  234032

TANZANIA

En gjetergutt passer geiteflokken. Hverdagen kan være både lang og farefull for den unge gutten. Her på den tanzanianske landsbygda møtes tradisjon, kultur og forventning med drømmer og håp. Han vil så gjerne fortsette å gå på skole og lære. Derfor er bøkene alltid med. I en skoleveske over skulderen bærer han drømmene om en utdanning og skolegang, og bøker han kan dukke ned i når geiteflokken stopper opp.

Foto: Egil Mongstad

2015 education Niger

NIGER

Tre generasjoner sammen. Niger er et av verdens aller fattigste land. Her har Strømmestiftelsen et omfattende utdanningsarbeid. Målsettingen er at barn som aldri fikk begynne på skolen, eller som av en eller annen grunn måtte slutte og ikke fikk fullføre de første skoleårene, får en ny sjanse til skolegang. Her er mor og bestefar sammen med den yngste i familien, som også er den eneste som kan lese og skrive. Det er en enorm utvikling for familien når bøkene får innhold.

Foto: Egil Mongstad