2018 Myanmar
Det yngste tvillingparet hadde ikke kunnet gå på førskole hvis ikke Hjertevennfadderne hadde gitt dem muligheten. Da hadde de heller ikke fått oppleve omsorgen til hun som de synes er verdens beste lærer, Daw Thin Aye Myat (39).

Hjertevenn: Læreren ser dobbelt

– Min viktigste jobb er å se barna, sier Daw Thin Aye Myat (39). Men med to tvillingpar i sammeklasse, vet hun ikke
alltid helt hvem hun ser.

Grønne sletter omgir den hyggelige førskoleplassen. Her er det huskestativ, klatrestativ og en bygning full av papirfgurer, tegninger, instrumenter og fargerike bøker. I skyggen av det store treet på tunet sitter lærer Daw Thin omgitt av to femåringer og to fireåringer.

To tvillingpar
I landsbyen Ma Gyi Kone i Myanmar støtter Hjertevenn-faddere en lokal førskole. Det er en lokal komité som kartlegger hvilke familier som trenger økonomisk støtte for å sende barna på førskolen. 
 

– For det yngste av disse tvillingparene er det helt avgjørende at de får gratis førskole. Det er ofte barna fra familier med lav inntekt som har mest behov for et sted med trygghet, næringsrik mat og lek. For ikke å snakke om betydningen av det å bli sett. Som lærer er min viktigste jobb å se barna, sier Daw Thin (bildet).

Visker ut forskjeller
På førskolen er det to tvillingpar. Nant Coral og Nant Corline er fem år. I tillegg går fireåringene Tun Papa Aung og Nwe Papa Aung her. Det er de som nå kapper om hvem som kan få Daw Thins oppmerksomhet.

– Jeg er så takknemlig for at vi kan gi de to jentene gratis førskoleplass. Se på dem, du kan se hvordan de vokser og blir sterkere når de får boltre seg her sammen med andre barn. Alle barn har rett til både å lære og å leke, sier læreren bestemt mens hun løfter en av tvillingene ned fra toppen av et lekeapparat.

Hadde ikke tvillingene fått denne muligheten ville de sannsynligvis hengt etter i forhold til sine medelever når de begynner på skolen. Førskole er med på å viske ut forskjeller og gi barna bedre muligheter.

Stort ansvar
Det er et stort ansvar å være førskolelærer. Barna skal få med seg kunnskap både innen språk, matte og livsmestring. Men kanskje viktigst er at hun ser den enkelte og forstår når det er noen som trenger litt ekstra. Og ofte er det noen som trenger å bli sett litt ekstra.

– Men i møte med tvillingene må jeg passe på at jeg kan se hvem er hvem. Og den jobben må jeg ta på alvor for de fortjener at jeg vet hvem av dem det er jeg ser, sier Daw Thin.


Navn: Daw Thin Aye Myat
Alder: 39
Yrke: Førskolelærer
Bosted: Ma Gyi Kone, Myanmar
 

NB! Intervjuet er gjort før militærkuppet mot Myanmars befolkning.


 

Tekst og foto: Karen Kilane

Om Hjertevenn

hv-logo-rosa-med-slogan-hoyde

 

Som Hjertevenn hjelper du barn til en trygg hverdag, oppvekst og fremtid!
Gjennom barnehager og skoler hjelper Strømmestiftelsen barn i noen av verdens fattigste land. 

Les mer om Hjertevenn-fadder