amina-nakagolo-and-muwanguzi-peter-posing-for-a-photo-with-the-solar-radios
Amina og Peter er to av de 5,262 barna som endelig fikk fjernundervisning i Øst-Afrika, da 169 solcelleradioer ble delt ut til 24 barneskoler og førskoler.

2020: Kreative løsninger i et utfordrende år

Midt i en pandemi og et utfordrende og vanskelig år, klarte vi å oppnå gode resultater i Strømmestiftelsens 11 prosjektland.

2020 ble et spesielt utfordrende og vanskelig år for folkene og målgruppene vi arbeider med i Strømmestiftelsens prosjekter. Konsekvensene av COVID-19 ble både umiddelbare og lanvarige.

Etter hvert som flerre og flere land stengte ned fikk det også følger for arbeidet vårt. Inntekter ble borte, arbeidsplasser forsvant og skoler ble stengt. Familier måtte være hjemme, ta vare på og besdkytte seg selv og familien. Inntektene ble borte og raskt så man de alvorlige konsekvensene av pandemien og at global fattigdom ville øke dramatisk.

- Pandemien forverret mange av de underliggende ulikhetene og utfordringene i landene hvor vi jobber, forteller Titus Tenga, internasjonal direktør og konstituert generalsekretær.

- Heldigvis klarte vi ganske raskt å tilpasse oss den nye situasjonen. Det var mulig først og fremst takket være Strømmestiftelsens desentraliserte struktur. Vi arbeider gjennom lokale organisasjoner. Det betyr at alle våre medarbeidere på våre region- og landkontor og hos våre lokale samarbeidspartnere er lokalt ansatte og som partnbere er de ansvarlige for gjennomføring og oppfølging av programmene våre ute i felt, forklarer Tenga.

6.-girls-listening-radio-program--ssdc
Unge jenter på livsmestringskurs i Nepal fikk møtes i mindre grupper og følge interaktiv undervisning via solcelleradioer.

Nye løsninger for å bekjempe fattigdom

Gjennom våre samarbeidspartnere kunne vi, med tilpasninger og smitteverntiltak fortsette aktivitetene. Våre kolleger så også raskt hva vi måtte gjøre annerledes og hvilke nye løsninger som kunne bidra til å opprettholde arbeidet og nå våre mål. Dette førte blant annet til at:

Nye kartlegginger styrer veien videre

Strømmestiftelsen har gjort grundige undersøkelser av hvilke konsekvenser pandemien har påført og påfører befolkningen og lokalsamfunnene vi arbeider i. Vi har også sett på hvordan både barn, unge og voksne har håndtert og opplevd situasjonen. Resultatene av disse funnene vil legge føringer for arbeidet vårt videre.

- Strømmestiftelsens visjon om en verden fri for fattigdom er mer relevant enn noen gang. Framover må vi ta tak i de langvarige effektene, tilpasse våre programmer og finne nye løsninger, sier Tenga.

I Strømmestiftelsen er vi svært takknemlig for den uvurderlige støtten vi får fra våre givere og donorer som alle bidrar til og gjorde dert det mulig for oss å få gode resultater i 2020, og som gjør at vi kan fortsette arbeidet med å bekjempe fattigdom.

Les mer om våre resultater i årsrapporten for 2020.