2021 Speed School Mali
For ett år siden hadde Azahara (12) aldri gått på skolen. Nå er hun den beste i klassen på Speed School - hurtigskole for barn i Vest-Afrika. Dette har skjedd midt i en pandemi. Kanskje skulle vi som bistandsaktør vært bedre til å formidle slike historier?

Har folk mistet troen på at vi kan forandre verden?

For andre gang har vi undersøkt nordmenns holdninger til FNs bærekraftsmål 1. Resultatene var både oppløftende og nedslående.

Innen 2030 skal ingen leve for under 16 kroner om dagen, ifølge FNs bærekraftsmål 1. I sterk tråd med vår visjon om en verden fri for fattigdom, er dette målet en naturlig del av Strømmestiftelsens arbeid.

For andre gang har vi derfor undersøkt nordmenns holdninger til tematikken. Resultatene var både oppløftende og nedslående: Kun én prosent av de spurte tror ekstrem fattigdom vil utryddes. Tre av fire tror det vil være like mange eller flere som lever i ekstrem fattigdom i 2030, og like mange mener det er svært viktig at ekstrem fattigdom blir utryddet i verden.

Forrige undersøkelse i januar 2020 viste samme tendenser. Siden den gang har det kommet en pandemi, og ja – utsiktene for kampen mot fattigdom har kanskje ikke akkurat blitt lettere. Men vi skal ikke glemme at andelen som lever i ekstrem fattigdom har blitt mer enn halvert fra 1990-tallet og frem til 2015.

Det er likevel alvorlig hvis folk nå er i ferd med å miste troen på at det går an å nå FNs første bærekraftsmål. Det kan tyde på at verken myndighetene eller bistandsorganisasjonene er flinke nok til å få frem at det faktisk nytter – og at vi har oppnådd store fremskritt i kampen mot fattigdom.

Det er kanskje tid for ny selvkritikk? Selv i en pandemi må vi få frem kunnskap og fakta som viser hvordan bistand virker og at verden også går fremover. Som bistandsaktør står vi stadig overfor det klassiske dilemmaet mellom å kommunisere behov versus gode resultater. Vi må ikke glemme merverdien av å få frem de positive nyhetene. Den norske befolkningen er med, de har bare ikke helt troa på at vi klarer det.

Les også: 2020 - kreative løsninger i et utfordrende år

Undersøkelsen vår viste videre at 80 prosent er villige til å bidra for å utrydde fattigdom i verden - gjennom å engasjere seg frivillig eller politisk, betale mer for varer fra utviklingsland eller gi en gave til frivillige organisasjoner. Og ikke minst: 1 av 3 nordmenn mener bistandsbudsjettet bør økes.

De siste ukene har debatten gått om den nye regjeringsplattformen, hvor vi i Strømmestiftelsen har fremmet vår bekymring om at andelen av bistandsbudsjettet som går til å bekjempe fattigdom blir redusert. Hurdalplattformen sier nemlig ikke at én prosent skal gå til bistand, men til «internasjonal innsats».

Det er urovekkende at Jonas Gahr Støre og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim i flere medier bekrefter at den nye regjeringen kommer til å redusere andelen av bistandsbudsjettet som går til å bekjempe fattigdom. De bør heller finne inspirasjon i at de har befolkningen i ryggen som ikke vil redusere bistandsandelen i budsjettet.  Når krisene står i kø utenfor Norges grenser mener jeg at vi heller må øke den totale innsatsen slik at viktige satsinger på for eksempel klima, natur, global helse og migrasjon holdes utenfor bistandsprosenten.

Unge mennesker mellom 16 til 24 år skiller seg ut i undersøkelsen vår. 1 av 2 mener ekstrem fattigdom vil bli redusert innen 2030. 3 av 5 mener bistandsbudsjettet bør økes. De er også mer villige til å engasjere seg aktivt, enten politisk eller gjennom frivillig arbeid, for å bidra til å bekjempe fattigdom. Jeg håper denne optimismen kan smitte over på både regjeringen og andre deler av befolkningen. Så skal vi som bistandsaktør ta vårt ansvar og vise hva som nytter, frem mot 2030.

Og til deg som leser dette: Vit at vi har troen på at det er mulig å utrydde fattigdom, om vi jobber sammen for å nå målet.

Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen
Denne kronikken ble publisert i avisen Dagen, 09.11.21