design-uten-navn-(10)

1 av 3 mener bistandsbudsjettet bør økes

Folk flest mener det er svært viktig å utrydde ekstrem fattigdom, men tviler på at ekstrem fattigdom vil utryddes innen 2030, viser ny undersøkelse fra Strømmestiftelsen. Støtten til bistand er sterk, og unge er mest optimistiske.

Innen 2030 skal ingen leve for under 16 kroner om dagen, ifølge FNs bærekraftsmål 1. For andre gang har Strømmestiftelsen, via Respons Analyse, undersøkt nordmenns holdninger til temaet.

Kun en prosent av de spurte tror ekstrem fattigdom vil utryddes. Tre av fire tror det vil være enten like mange eller flere som lever i ekstrem fattigdom i 2030. Men like mange mener det er svært viktig at ekstrem fattigdom blir utryddet i verden. Forrige undersøkelse i 2020 viste samme tendenser.

– Pandemien har rammet verdens fattigste hardt, og ekstrem fattigdom øker globalt for første gang på 30 år. Resultatene er derfor ikke overraskende, men det viser at vi også har et viktig ansvar som bistandsaktør å kommunisere hva som faktisk går framover i verden, sier Erik Lunde, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

Bred støtte til norsk bistand

Unge mennesker mellom 16 til 24 år skiller seg ut i undersøkelsen. To av fire mener ekstrem fattigdom vil bli redusert, og 37 prosent mener bistandsbudsjettet bør økes. De er også over gjennomsnittet villige til å engasjere seg aktivt, enten politisk eller gjennom frivillig arbeid, for å bidra til å bekjempe fattigdom.

Videre viser undersøkelsen at

  • Hele 83 prosent av de spurte mener norsk næringsliv har et ansvar for å bidra til å utrydde ekstrem fattigdom.
  • En av tre mener bistandsbudsjettet, på rundt en prosent av Brutto Nasjonalinntekt (BNI), bør økes.
  • Over halvparten (53 prosent) er villige til å betale mer for varer fra utviklingsland.
  • 46 prosent var opptatt av internasjonal solidaritet da de stemte ved årets Stortingsvalg.

– Vi er glade for å se at det er sterk støtte til norsk bistand. Folk er villige til å gjøre mer og ser viktigheten av å jobbe for å bekjempe fattigdom. Det viser at bistandsbudsjettet bør gå til nettopp dette, og at viktige satsinger som internasjonale klimatiltak må komme i tillegg. Vi håper også at viljen blant de unge vil smitte over på de som er eldre, sier Lunde.

mal-1-rgb

 

Fakta om undersøkelsen:

  • Et representativt utvalg av den norske befolkning har blitt spurt om kjennskap og holdning til FNs bærekraftsmål 1 - å utrydde ekstrem fattigdom.
  • 1109 nordmenn i alderen 16 år og oppover har blitt intervjuet via web.
  • Utført av Respons Analyse på vegne av Strømmestiftelsen, høsten 2021.
  • En lignende undersøkelse ble utført januar 2020.