Stor innsats for grønne jobber

2021 Agder Folkehøgskole fashion show
Moteshow skaffet penger til grønne jobber i Mali

Kreativiteten er stor når Agder Folkehøgskole samler inn penger til prosjektet «Grønne jobber i Mali».

 
Kreativiteten er stor når Agder Folkehøgskole samler inn penger til prosjektet «Grønne jobber i Mali». De har kaffebar og flaskeinnsamling, og i vinter har de hatt både  bingo, kakesalg og loddsalg. Da februar kom ble det arrangert helaften på skolen. Det ble solgt kaffe og kaker, Valentines kort og roser, og det ble arrangert moteshow, der brukte klær, som senere kunne kjøpes, ble vist frem på catwalken.  
Kvelden ble avsluttet i «restaurant Global». Elevene hadde forhåndsbestilt middag og des-sert og «gjestene» ble vartet opp av servitører og hovmester fra globalklassen. Overskuddet av alle aktivitetene går til prosjektet. Vi takker for innsatsen!